Vi vil gjøre noe med diskrimineringen som innvandrere opplever i arbeidslivet, boligmarkedet og i hverdagen, skriver Arild Hermstad.
Foto: MDG
Stem på MDG for at innvandrere skal bli bedre representert i politikk og høyere posisjoner – og for solidaritet med dyr og natur, fremtidige generasjoner, og med mennesker i alle land, skriver partiets nestleder, Arild Hermstad.
121Shares
Latest posts by Arild Hermstad (see all)

Utrop publiserer i opptakten til stortingsvalget 2021 en ny tekst annenhver dag, der hvert av de ni aktuelle partienes ledere får gjøre et forsøk på å overbevise velgere med innvandrerbakgrunn om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!

PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.

Les også:
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Fremskrittspartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på SV
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Senterpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Høyre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Venstre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på KrF
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Rødt

Norge har aldri vært en mer mangfoldig nasjon enn den er i dag. MDG mener at mangfold både er en berikelse og styrke for samfunnet. Dette mangfoldet skapes av oss alle med våre ulikheter, og det er gjennom våre ulike erfaringer og bakgrunner at vi også kan skape nye løsninger som er innovative og inkluderende.

Innvandrere tilfører det norske samfunnet store verdier og er viktige ressurser for samfunnet. Samtidig er ikke innvandrere en homogen gruppe som tenker, føler og mener likt. Av de samme grunnene som etniske nordmenn velger å stemme på MDG, mener vi også at innvandrere bør føle at De Grønne er et riktig parti for dem og deres interesser.

Vi mener at norsk innvandringspolitikk over lang tid har vært for streng og inhuman. Vi mener at sosialpolitikken i Norge skaper forskjeller istedenfor å utjevne dem, og vi ser hvordan dette rammer innvandrere og andre minoritetsgrupper hardere. Vi ønsker at vi skal lage et bedre samfunn for både nordmenn og mennesker andre steder i verden, og for oss betyr det at vårt forbruk og våre utslipp må ned, sånn at andre kan få det bedre. Vi vil gjøre noe med diskrimineringen som innvandrere opplever i arbeidslivet, boligmarkedet og i hverdagen. Vi ønsker at innvandrere blir bedre representert både i politikk og i høyere posisjoner, og er ikke fornøyde før samfunnet når disse målene.

Til syvende og sist, er det verdiene våre som avgjør hvordan vi vil bruke vår politiske makt. MDGs ideologi er basert på tre solidaritetsprinsipper, og all vår politikk skal springe ut fra disse solidaritetsprinsippene: Solidaritet med dyr og natur. Solidaritet med fremtidige generasjoner. Og solidaritet med mennesker i alle land.

For oss stopper ikke solidaritetstanken ved Norges grenser. Vi er like opptatt av arbeidsforholdene for de som syr klærne i utlandet som vi er for de ansatte i norske klesbutikker. Det er på grunn av solidaritet at klima, miljø og natur er vår aller viktigste sak. Vi ser hvor hardt ekstremvær som følge av klimakrisen rammer særlig sårbare mennesker i andre land.

Ofte kan det være vanskelig å vite hva de store forskjellene mellom partiene egentlig er. MDG er et parti som er rigget for å løse vår tids største utfordringer miljø og internasjonal ulikhet. Vi vil skape bærekraftige samfunn, Norge skal være et godt land å bo i, men det skal også være et land som er bra for verden. Vi ønsker oss en klode med en intakt natur som det går å leve av, men som også er verdt å leve i. Det betyr å skape et samfunn som er bra for både mennesker og miljø, og for minoriteter og natur.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.