Selv om de andre partiene gang på gang har hatt mulighet til å snu utviklingen, har forskjellene i Norge vokst sammenhengende i tre tiår nå, skriver Bjørnar Moxnes.
Foto: André Løyning
Stem på Rødt for å bidra til å stoppe skjevfordeling av makt og for å styrke demokratiet , skriver partiets leder, Bjørnar Moxnes.
Bjørnar Moxnes
Latest posts by Bjørnar Moxnes (see all)

Utrop publiserer i opptakten til stortingsvalget 2021 en ny tekst annenhver dag, der hvert av de ni aktuelle partienes ledere får gjøre et forsøk på å overbevise velgere med innvandrerbakgrunn om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.

Følg med, og ta et valg!

PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.

Les også:
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Fremskrittspartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på SV
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Senterpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Høyre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Venstre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på MDG
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på KrF

Det korte svaret på spørsmålet som stilles her, er enkelt og greit fordi fellesskap fungerer.

Det er viktig å huske på, nå som vi er inne i mer usikre tider.

Vi kan ikke ta fellesskapet for gitt. Selv om de andre partiene gang på gang har hatt mulighet til å snu utviklingen, har forskjellene i Norge vokst sammenhengende i tre tiår nå. Den generasjonen som vokser opp nå er den første på over hundre år som risikerer å få det mer utrygt enn sine foreldre. Det vokser fram en usikkerhet under all velstanden. En følelse av at det vi trodde var fast grunn under beina kanskje ikke er det likevel. Om neste generasjon får det mer usikkert enn den forrige, skyldes det ene og alene politisk svikt. At avstanden mellom folket og eliten blir så stor at demokratiet forsvinner. At private særinteresser får vinne fram, på bekostning av flertallet og fellesskapet. 

De siste tiårene har det vokst fram et forskjellsnorge. Et forskjellsnorge hvor de på toppen får stadig mer, mens utryggheten vokser for oss andre. Et Norge som er grunnleggende urettferdig. Det er urettferdig når naturressurser som bør tilhøre de mange, utnyttes for å bygge formuer hos de få. Det er urettferdig at de store hotellkongene blir stadig rikere, mens de som rengjør rommene, som skaper verdiene, ikke får en krone i lokale lønnstillegg av styrtrike eiere. Det er urettferdig at direktøren kan regne med bedre behandling i helsevesenet enn barnehageassistenten. Hadde hardt arbeid lønnet seg, ville hjelpepleiere, hotellansatte og havnearbeiderne vært millionærer. I stedet er det arvingene som får skattegaver fra regjeringen, mens avgiftene økes for oss andre.  

De 400 rikeste på toppen kontrollerer nå verdier større enn hele statsbudsjettet. Norge har ikke «små forskjeller det er verdt å ta vare på», slik Høyre og Arbeiderpartiet snakker om. Norge har et stort problem.  

Forskjellsnorge handler ikke bare om ting som kan telles, det handler også om systematisk skjevfordeling av makt, og mangel på demokrati. I et kapitalistisk samfunn som Norge samles rikdom og eierskap på stadig færre hender, og pengeseddelen får mer makt på bekostning av stemmeseddelen. Samtidig svekkes demokratiet ved at stadig flere avgjørelser tas på bakrommene, i EU eller over hodene på folk flest. Regionreformen, suverenitetsavståelse til EU-byrå som ACER og beslutninger om krigsdeltakelse er eksempler på dette. 

Gang på gang har de andre partiene fått mulighet til å gjøre noe med økende forskjeller og farlige klimaendringer. Likevel har handlingslammelsen bare fortsatt. Rødts politiske prosjekt handler om å skape et vendepunkt i norsk politikk. Det er på tide at de som lenge har fått sine liv forandret av politikken, engasjerer seg og er med å forandre den. Jeg håper nettopp du som leser dette, selv tar tak og blir med å skape en folkebevegelse mot forskjellsnorge. For det er det årets valg handler om – å skape et vendepunkt i kampen mot forskjellsnorge.

Flere Rødt-representanter på Stortinget vil gjøre at høyresida mister flertallet, men ikke minst: At det blir mulig å dra et nytt flertall i riktig retning. Nå er det opp til deg: Skal du gi de andre partiene enda en sjanse, eller skal du stemme på en utfordrer?

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.