“Fremtenkt” vil ha mangfoldige innspill i Bergen

Ragnhild Nabben i Fremtenkt hevder man er opptatt av Åsane som mangfoldig bydel.
Foto: fremtenkt.no
For å skape en inkluderende og bærekraftig bydel med et mangfoldig kulturliv trenger vi innspill fra et bredt spekter av borgere med ulike erfaringer og ønsker, sier Ragnhild Nabben i Fremtenkt.
5Shares

Sammen med Arna og Åsane kulturkontor inviterer de til det første arrangementet i serien Interkulturelle møteplasser i Multisalen i Åsane kulturhus i Bergen 30. september.

Fremtenkt er en sosial entreprenør som arbeider for at borgere skal få være med å påvirke
sine nærområder. De har opprettet Laboratorium for bærekraftige og demokratiske
fremtider, og har holdt flere møter og verksteder om fremtidens Åsane med engasjerte
borgere, lokale foreninger og representanter fra kommunen.

− Denne gangen er vi særlig opptatt av Åsane som mangfoldig bydel. Vi møtes for å
bygge bro mellom kultur og byutvikling, og for å styrke samholdet mellom innbyggere i
hele bydelen, fra Salhus til Eidsvåg og Breistein til Tertnes, forklarer Nabben.

Strategisk satsing

Satsingen er del av et strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane i Bergen, som omfatter kulturtilbud og transport.

− Kanskje sitter akkurat du på gode ideer og eksempler fra andre byer og land som
bydelen kan lære av? Kanskje har du internasjonal bakgrunn eller erfaring fra å ha bodd
eller arbeidet i andre land. Kanskje har du bodd i Åsane hele livet, men har sett gode
eksempler andre steder eller har ideer til hvordan det sosiale livet i bydelen kan bli enda
bedre. Uansett bakgrunn – du er hjertelig velkommen, fortsetter hun.