Vi vil innføre anonyme søknader til det offentlige, slik at du får jobben med bakgrunn i kvalifikasjonene dine, ikke etternavnet eller tilhørigheten din, skriver Guri Melby.
Foto: Schibsted Partnerstudio/Arild Danielsen
Vi i Venstre vil gjøre det enklere å søke om å få innvilget familiegjenforening, skriver partiets leder, Guri Melby.
Guri Melby

Utrop publiserer i opptakten til stortingsvalget 2021 en ny tekst annenhver dag, der hvert av de ni aktuelle partienes ledere får gjøre et forsøk på å overbevise velgere med innvandrerbakgrunn om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!

PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.

Les også:
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Fremskrittspartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på SV
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Senterpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Høyre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på MDG
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på KrF
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Rødt

Som Venstre-leder og kunnskaps- og integreringsminister mener jeg at innvandrere bør stemme på Venstre fordi vi vil skape et samfunn med rom for at det leves ulike liv. Venstre og jeg kjemper for en grønn framtid med frihet og muligheter for alle. Da trenger vi mer kunnskap, vi må ta vare på naturen og vi må skape flere grønne arbeidsplasser. 

Jeg mener det er flere gode grunner for deg til å stemme på Venstre i år:

Vi heier på små og store jobbskapere.

Et mangfoldig næringsliv skaper velferd, levende lokalsamfunn og arbeidsplasser over hele landet. Vi trenger innovasjon for å omstilles fra en oljeavhengig økonomi til en grønn framtid.

Venstre vil gjøre det enklere å la idéer vokse seg store og å skape sin egen jobb. Det må lønne seg å satse på miljøvennlig teknologi og enkelt å investere i nye bedrifter. Vi trenger flere små og store jobbskapere, fordi de bidrar til velferd og grønn vekst. Da må vi gjøre det enklere å starte sin egen bedrift og lykkes i næringslivet.

Alle må få muligheten til å delta i arbeidslivet. På tross av høy sysselsetting i Norge står mange nyankomne innvandrere fra lavinntektsland utenfor arbeidslivet. Lediggang er frustrerende og demotiverende. Å lære seg norsk er avgjørende for å bli en del av arbeids- og samfunnsliv. Mange, særlig arbeidsinnvandrere, får til tross for dette ikke norskopplæring i dag. Derfor må vi utvide retten til norskopplæring slik at den inkluderer alle med oppholdstillatelse som har behov for å lære norsk. 

Vi vil også sikre at de med særlig svake norskkunnskaper etter lengre tid i Norge får utvidet rett til norskopplæring. Etternavnet ditt har i dag for mye å si for om du blir kalt inn til jobbintervju eller ikke. Vi vil derfor innføre anonyme søknader til det offentlige, slik at du får jobben med bakgrunn i kvalifikasjonene dine, ikke etternavnet eller tilhørigheten din.

Vi skal løse klima- og naturkrisen

Det må bli enklere og billigere for deg å ta grønne valg i hverdagen. Derfor vil vi satse på tog, buss, trikk og el-biler og gjøre det enda lettere og tryggere å velge sykkel eller gange.

Vi har et felles ansvar for naturen, slik at den kan være til glede og nytte for alle, også i framtida. Venstre vil ta vare på biologisk mangfold og stoppe nedbygging av naturen. Alle skal ha mulighet til å delta i friluftsliv, enten det er langtur i fjellet eller kort tur til hundremeterskogen i nærområdet. 

Vi satser på utdanning

Kunnskap og utdanning er det viktigste for å gi hver og én av oss makt over eget liv. Utdanning skal være tilgjengelig for alle. Alle barn har rett til en utdanning. Derfor vil Venstre sørge for at alle barn og unge i Norge har rett til barnehage, grunnskole og videregående utdanning. 

Venstre vil ha en garanti for at barn får barnehageplass når foreldrepermisjonen er over. Vi vil øke kvaliteten i barnehagen og satse på kompetanse. Vi satser på kunnskap gjennom hele utdanningsløpet, og vil at flere skal fullføre. Det gjør vi gjennom tidlig innsats og et kjempestort status- og kompetanseløft for lærerne. En god lærer er avgjørende for at eleven skal lykkes.

Sist men ikke minst, vi jobber for et mangfoldig og fritt samfunn

Et godt samfunn har en sterk og mangfoldig frivillighet, hvor idrett og kultur får spille en viktig rolle i menneskers liv. Vi vil gi folk frihet, samtidig som vi tar vare på fellesskapet og hverandre. Alle skal ha frihet til å bo og leve med familien sin så sant det er mulig. Derfor vil vi gjøre det enklere å søke om å få innvilget familiegjenforening. Venstre vil utjevne forskjeller med målrettet innsats, med gratis barnehage og SFO for dem med dårlig råd.

Venstre vil alltid søke samarbeid framfor konflikt. Bare gjennom samarbeid med andre land kan vi løse de største utfordringene i vår tid, som klima- og flyktningkrisene, eller globale trusler mot helse og velferd. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.