Illustrasjonsfoto.
Foto: Pixaby
Helsedirektoratet og FHI anbefaler at de som har hatt korona, ikke får forlenget unntaket fra karantene. Til tross for at beskyttelsen trolig varer et år. FHI sier at syke personer får 3. vaksinedose. Friske personer får 2 vaksinedoser.

FHI og Helsedirektoratet mener at beskyttelsen etter å ha hatt korona, er god i 12 måneder og kanskje lenger. Dette skriver de i et faglig grunnlag. Det har de sendt til Helse- og omsorgsdepartementet.

Personer som har bekreftelse på at de har hatt korona de siste seks månedene, har i dag samme status som fullvaksinerte. De trenger ikke å være i innreisekarantene.  Helsedirektoratet og FHI synes ikke at dette unntaket skal vare til tolv måneder.

Tilbud om 3. vaksinedose

Personer med nedsatt immunforsvar bør få tredje vaksinedose. Det sier FHI. Friske personer trenger ikke å ta tredje vaksinedose. Bare personer som har kreft og nyresvikt skal få tredje vaksinedose. Transplanterte skal også få tredje vaksinedose.

– En ekstra vaksinedose kan gi bedre immunrespons hos pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar. Det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en ekstra dose. Vi ønsker derfor å få på plass tilbud til de det er aktuelt for så snart det er praktisk mulig, sier Sara Viksmoen Watle overlege ved FHI.

De som har alvorlig svekket immunforsvar bør leve mer skjermet når det er mye smitte i samfunnet. Også etter tredje vaksinedose. Det er viktig at andre i familien takker ja til vaksine. Dette kan bidra til å redusere smitte.

Sverige, USA, Frankrike, Israel, Tyskland, Storbritannia og Østerrike gir også syke personer tredje vaksinedose.

ORDLISTE

sannsynligvis: etter alt å dømme, tror, rimeligvis

beskytte: ta vare på, verne

forlenge: gjøre lenger

trolig: som vi kan tro

bekreftelse: bevis

unntak: det gjelder ikke for

kreft: cancer

transplanterte: har operert inn et nytt organ/kroppsdel, for eksempel, nyre

immun: blir ikke syk

svekket immunforsvar: blir fort syk, tåler lite

skjermet: her, ikke være sammen med mange forskjellige personer