Høyre vil la folk leve sine egne liv uten for mye innblanding fra myndighetene. Myndighetene er til for deg, ikke omvendt, skriver Erna Solberg.
Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Stem på Høyre hvis du synes skolen må bli bedre tilpasset elevene, at alle skal få rask helsehjelp og at skatten skal være på et moderat nivå, skriver statsminister Erna Solberg.
Erna Solberg
Latest posts by Erna Solberg (see all)

Utrop publiserer i opptakten til stortingsvalget 2021 en ny tekst annenhver dag, der hvert av de ni aktuelle partienes ledere får gjøre et forsøk på å overbevise velgere med innvandrerbakgrunn om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!

PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.

Les også:
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Fremskrittspartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på SV
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Senterpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Venstre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på MDG
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på KrF
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Rødt

Innvandrere i Norge har like forskjellige ønsker og behov som alle andre. Derfor sier jeg det samme til deg som er innvandrer, som jeg sier til alle andre når jeg skal gi deg en grunn til å stemme på oss. Høyre ser deg som et enkeltmenneske og vil gi deg de samme mulighetene som alle andre til å lykkes i livet. 

Høyre vil at alle som bor i Norge skal få muligheten til å oppnå målene sine. Vi vet at de fleste ønsker å få seg en utdanning og en jobb som gjør at de kan klare seg selv og forsørge familien. Det gjelder også de aller fleste som innvandrer til Norge. Vi vil at alle skal få tilbud om opplæring og videreutdanning, og setter samtidig krav til at folk må gjennomføre på best mulig måte. 

For å raskest mulig bli en del av lokalsamfunnet, tilbyr alle kommuner noe som kalles et introduksjonsprogram. En viktig del av dette programmet er retten og plikten til å lære seg norsk. Det norske språket er helt avgjørende for å kunne få seg en jobb, og delta og trives i kommunen der du bor.  

En stemme på Høyre er en beskjed fra deg om at du ønsker bedre kvalitet i skolen. En stemme til Høyre betyr også at du er enig i at alle som trenger helsehjelp skal få det raskt, uavhengig av hvem som leverer tjenesten. 

Høyre er et parti som liker at folk er forskjellige, og at de har forskjellige meninger. Vi vet at du kan klare å skape deg et godt liv, uansett om du vokser opp på Stovner eller i Hammerfest, og uavhengig av hvor mye penger foreldrene dine tjener.

Når du til høsten skal stemme på et parti, kommer du sikkert ikke til å være enig i alt det dette partiet mener. Men du kan gjerne tenke litt ekstra på om du er enig i hva dette partiet vil bruke skattepengene dine på. Høyre vil redusere skatte- og avgiftsnivået i Norge, både for deg som privatperson, men også for bedrifter. I tillegg mener vi at de avgiftene du betaler ikke må være så høye at du ikke har råd.

Etter at vi i Høyre tok over makten i 2013, betaler en gjennomsnittlig barnefamilie mer enn ti tusen kroner mindre i skatt hvert eneste år. Høyre vil la folk leve sine egne liv uten for mye innblanding fra myndighetene. Myndighetene er til for deg, ikke omvendt. Du skal få lov til å ta valgene selv, inkludert det å gjøre noen feil av og til.  

En av Høyres viktigste saker er barn og unge som trenger litt ekstra hjelp for å fullføre skolen og ut i jobb, skal få den støtten de trenger. Det betyr blant annet at vi ønsker at politiet skal bruke mer tid på å hindre at unge blir involvert i kriminelle gjenger. Altfor mange norske kommuner har problemer med at unge havner på utsiden av samfunnet, uten at noen ser dem tidsnok til å hjelpe dem vekk fra dårlige folk. Dette skjer også på en del skoler. Høyre vil jobbe mye mer for å stoppe denne utviklingen. 

Det krever mye av både lærerne og kommunene, men vi må alle bli flinkere til å hjelpe til. Høyres plan er å jobbe forebyggende for å hindre at ungdom rekrutteres inn i gjenger. Vi vil også innføre strengere straffer og fengsel der det trengs.

Kort oppsummert: Om du er enig med oss i Høyre i at skolen må bli bedre tilpasset elevene, at alle skal få rask hjelp når de blir syke, og at skatten skal være på et moderat nivå, så bør valget til høsten være enkelt.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.