Venstreorientere muslimer, høyreorienterte katolikker

Norsk-muslimske velgere stemmer i stor grad på venstresiden, ifølge Nettavises redaktørkommentar.
Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum viser til SSB-statisitikk i sin valgkommentar om religiøse innvandreres stemmegivining.

I valgkommentaren i Nettavisen finnes det ifølge Stavrum hos religiøse innvandrerne to hovedmønstre:

  • Innvandrere fra islamske land har en klar tendens til å stemme rødgrønt og særlig på Arbeiderpartiet.
  • Innvandrere fra tidligere østeuropeiske land som Polen tenderer til å være katolikker og stemme borgerlig.

– En sak som kan være helt avgjørende er venstresidens kamp for å gi kvinner rett til selvbestemt abort til enten 18. eller 22. svangerskapsuke. Det er en finger i øyet på både muslimske og katolske velgere.

Abortsaken kan gi skifte

Samtidig viser han videre til at muslimske velgere kan skifte beite, og siterer Vårt Lands debattjournalist Bibi Fatima Musavi. Hun skriver at SV skaper hodebry for sine muslimske velgere gjennom sitt radikale abortvedtak.

– Til tross for at SV har sagt de vil legge seg på en pragmatisk linje, og kjempe sammen med Arbeiderpartiet, MDG og Venstre for selvbestemt abort «bare» fram til 18. svangerskapsuke, blir også dette altfor liberalt for praktiserende muslimer.