Innvandrere faller oftere utenfor, men ikke fordi de har innvandrerbakgrunn

Folk med innvandrerbakgrunn har dobbelt så høy risiko for å havne utenfor skole og arbeidsliv. Men grunnen er klasseforskjeller, ikke bakgrunnen, viser ny forskning.
914Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Unge med minoritetsbakgrunn er overrepresentert blant dem som faller utenfor.

Men når forskerne justerer for foreldrenes utdanningsnivå, faller denne sammenhengen bort, ifølge forsker Tonje Fyhn ved Norce i Bergen.

– Studier viser at når du legger foreldres tilknytning til arbeidslivet og utdanningsnivå inn i analysen, faller sammenhengen mellom det å ha minoritetsbakgrunn og det å stå utenfor skole og arbeidsliv bort, sier hun til NRK.

Les mer i nrk.no