Fremskrittspartiet er på næringslivets side og jobber hardt for å redusere regler og byråkrati, skriver partiets leder.
Foto: Pia Sønstrød
Stem på FrP hvis du elsker vårt frie samfunn der alle har mulighet og potensiale til å leve de livene de selv ønsker, skriver partiets leder, Sylvi Listhaug.

Utrop publiserer i opptakten til stortingsvalget 2021 en ny tekst annenhver dag, der hvert av de ni aktuelle partienes ledere får gjøre et forsøk på å overbevise velgere med innvandrerbakgrunn om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!

PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.

Les også:
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på SV 
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Senterpartiet
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Høyre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Venstre
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på MDG
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på KrF
Derfor bør du som har innvandrerbakgrunn stemme på Rødt

Ikke mange innvandrere innrømmer at de stemmer på FrP. Det er muligens ansett som litt tabu siden media liker å fremstille oss som «fremmedfiendtlige». Allikevel er det mange med ulik bakgrunn som gjennomskuer den påstanden og gir oss sin stemme. Det er mange ulike grunner for hvorfor FrP er et godt alternativ å stemme på.

FrP er som kjent kritisk til høy innvandring, spesielt fra ikke-vestlige land. Hovedårsaken til det er at asyl- og flyktninginnvandringen er svært dyrt for fellesskapet. Vi synes det er problematisk at mange innvandrere ikke integrerer seg i samfunnet, noe som skaper utenforskap og kulturkonflikter. Det er kanskje overraskende for noen, men mange innvandrere er helt enige med oss her! 

Mange av de som har fått opphold i Norge er hardtarbeidende folk som bidrar til felleskapet. De forstår også at det hverken er økonomisk eller kulturelt bærekraftig med høy innvandring over mange år. De forstår at dersom Norge skal forbli som det er, må vi faktisk regulere strammere hvem som skal få innpass i landet. 

Vi skal fremdeles hjelpe mennesker i nød, men vi hjelper absolutt flest mennesker der de er, ikke ved å la noen få komme til Norge.

Næringspolitikk er et annet område hvor innvandrere ofte er mest enige med FrP. Mange av våre nye landsmenn er gründere og skaper sin egen arbeidsplass, og lite er mer positivt enn det. Samtidig vet vi at små- og mellomstore bedrifter er nedlesset i byråkrati, krav, reguleringer og innrapportering. Ikke minst blir mange små bedriftseiere skattet i hjel av staten. 

Fremskrittspartiet er på næringslivets side og jobber hardt for å redusere regler og byråkrati. Ikke minst kjemper vi for at du som gründer skal få sitte igjen med en langt større andel av overskuddet etter at skatter og avgifter er betalt.

FrP er også det eneste partiet som ikke er redd for å snakke om negativ sosial kontroll. Vi vet at svært mange med innvandrerbakgrunn slites mellom to eller flere kulturer. Det finnes en rekke kulturelle forventinger og krav som strider mot våre frihetsverdier, og noen ganger mot loven. Vi snakker da om bruk av barnehijab, arrangerte ekteskap, kjønnslemlesting, religiøs tvang osv. 

Vår politikk åpner for at alle kan velge å leve det livet de ønsker så lenge man ikke overkjører andres rettigheter. For det er ikke riktig å tvinge noen til å gifte seg. Det skal være frivillig å tilhøre og tilbe en religion. Man skal kunne kle seg, bevege seg, utdanne seg, gifte seg og uttrykke seg nøyaktig slik man selv ønsker, uten å oppleve utilbørlig press fra familien eller slekten. Ingen andre partier har løftet denne tematikken, i frykt for å bli stemplet.

Før du tror på alle de negative omtalene av Fremskrittspartiet, håper jeg du vil lese vårt program og se hva vi faktisk står for. For vi er det eneste partiet på Stortinget som er imot alle former for forskjellbehandling. FrP mener det er helt uvesentlig hvilket kjønn, legning, religion eller hudfarge du har, så lenge du er lovlydig og ønsker å delta positivt i samfunnet. Dersom du tror på individet, på fremtiden og deg selv, bør du stemme på Fremskrittspartiet.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.