Trump-vennlig avis lanserer norsk utgave – I utlandet anklages den for å spre konspirasjonsteorier

The Epoch Times ble grunnlagt i  2000, av en gruppe kinesisk-amerikanere tilknyttet Falun Gong-bevegelsen.
Foto: Skjermdump
Siden tidlig i mai har nettavisen The Epoch Times hatt en norsk utgave. Avisen er tilknyttet den kinesiske Falun Gong-bevegelsen, og støtter Donald Trump. Flere har anklaget den for å spre konspirasjonsteorier og skepsis til vaksiner og koronatiltak.

Den norske utgaven av The Epoch Times har vært i drift siden tidlig mai. Det meste av innholdet er oversatt fra engelsk eller svensk. Mange av artiklene er kritiske til kinesiske myndigheter. Samtidig inneholder den et intervju med en kjent vaksineskeptiker, og antydninger om valgfusk i USA.

En av de første artiklene, fra 2. mai, handler om at den svenske kanalen Exakt24 har blitt stengt ute fra YouTube, uten å nevne at Exakt24 ifølge det antiekstremistiske nettstedet Expo blir drevet av kjente høyreekstremister.  En annen artikkel hevder at USA er «under angrep av sosialisme og marxisme», og antyder valgfusk under valget i november. I en kronikk advares det mot visepresident Kamala Harris’ «bånd til kommunismen». Det er også artikler og kronikker som uttrykker skepsis til menneskeskapte klimaendringer.

Avisen intervjuer også den amerikanske forskeren Robert Malone om «retten til å velge» som en sentral verdi i det vestlige samfunnet, men nevner ikke at Malone har blitt kritisert for å hevde at MRNA-vaksiner gjør koronaviruset farligere. Andre artikler handler om at det ikke er nødvendig å vaksinere friske mennesker. Flere artikler hevder også at det de kaller «KKP-viruset» etter det kinesiske kommunistpartiet, oppstod i kinesiske laboratorier.

Støtter Donald Trump med konspirasjonsteorier

The Epoch Times ble grunnlagt i  2000, av en gruppe kinesisk-amerikanere tilknyttet Falun Gong-bevegelsen. Falun Gong er en kinesisk, nyreligiøs bevegelse som kombinerer meditasjon og Qui Gong-inspirerte øvelser med en konservativ morallære. Det skal også være elementer av UFO-teorier og dommedagsprofetier i bevegelsen. 

Siden 1990-tallet har Falun Gong blitt kraftig forfulgt av kinesiske myndigheter, som er bekymret over populariteten til en bevegelse de ikke kontrollerer. Mange tilhengere har blitt fengslet og torturert. Kina har også blitt anklaget for å drepe Falun Gong-tilhengere for å ta organene deres.

Frem til 2016 var The Epoch Times en liten avis som ble delt ut gratis i USA. Men i 2016 kastet den seg inn i den polariserte amerikanske politikken, på Donald Trumps side. Dette gjorde The Epoch times til et populært og innflytelsesrikt medie på amerikansk høyreside. Artikler har blitt retweetet av Trump selv, og både medarbeidere av den tidligere presidenten og republikanske kongressmedlemmer har latt seg intervjue.

Ifølge blant andre NBC skal The Epoch Times også ha brukt store pengesummer på annonser og falske kontoer på sosiale medier, med et høyrevridd og Trump-vennlig budskap. Siden presidentvalget i november i fjor har den internasjonale utgaven publisert mange artikler som hevder at det foregikk valgfusk, og at Trump var den egentlige vinneren. 

The Epoch Times har også blitt kritisert for å publisere innhold som ligger tett opptil Qanon-konspirasjonsteoriene om en «dypstat», men uten de mest ekstreme elementene som rituelt misbruk av barn. Ifølge New York Times er det avdekket forbindelser mellom The Epoch Times og nettsteder med andre navn, som har spredt Qanon-materiale og andre konspirasjonsteorier som støtter Trump og republikanerne. 

Støtten henger sammen med Trumps harde linje mot Kina. Mathias Cederholm fra det svenske fakta- og kildekritikknettstedet Alle Fonti sier man ønsker å bygge allianser mot det kinesiske regimet. 

– Det viktigste budskapet er anti-Beijing, og i noe mindre grad å fremme tradisjonell kinesisk åndelighet. De allierte seg med Steve Bannon og Donald Trump fordi de var sterkt antikinesiske, og slik fant de også et publikum.

Ekspanderer globalt

Den norske utgaven er en av mange utgaver av The Epoch Times, som nå finnes på 22 språk. En svensk utgave har kommet ut siden 2006. Mange av artiklene stammer derfra.

– De jobber globalt, selv om de største satsingene er engelsk og spansk. I tillegg har de bygget opp parallelle kanaler, det vil si nettsteder og youtube-kanaler med andre navn. Hele tiden i allianse med høyrevridde og konspirasjonstroende nettverk, sier Cederholm.

I Tyskland har The Epoch Times blitt kritisert for  innvandringsfiendtlige artikler, som har gjort den populær blant tilhengere av Pegida og Alternativ für Deutschland. Slike artikler mangler i den norske utgaven.

Mer forsiktige i Skandinavia

Cederholm forteller at et kjennetegn ved den svenske utgaven er at den omtaler svært problematiske ting på en måte som ikke er direkte løgn, men likevel gir et fortegnet bilde av virkeligheten. Som  den internasjonale utgaven inneholder den skepsis til vaksiner, munnbind og koronatester.

– Den svenske utgaven minner mye om den internasjonale, men er snillere og mer antydende. Noen artikler er egenproduserte, andre er ting fra nyhetsbyråer som isolert sett er uproblematiske, selv om utvalget er ganske «interessant». Mye handler om helse og alternativ medisin. Noe av det er mildt sagt tvilsomt, som når forfatteren av en studie som ble trukket tilbake, likevel får siste ord i artikkelen. Det er ikke direkte desinformasjon, men de trekker for lange slutninger og mistenkeliggjør den offisielle linjen i flere land.

Som eksempel nevner han en artikkel om at badstue styrker immunforsvaret, og det han sier  nærmest er reklame for to store Facebook-grupper:

– En er en gruppe for lavere bensinpriser, som er ukontroversiell selv om det er mye sinne der. Den andre blir drevet av en som heter Anders Sydborg, som driver flere grupper på Facebook. Avisen har et langt intervju med Sydborg om den minst problematiske gruppen hans, som er for å beholde kontanter, og om ytringsfrihet på Facebook – uten å nevne at han også driver grupper som er imot 5G-nett og sprer konspirasjonsteorier.

Ifølge Cederholm viser en trafikkanalyse at den svenske utgaven både deler lesere med Samhällsnytt (en svensk nettavis med forbindelser til Sverigedemokratene, som ofte skriver om at Sverige er truet av islam) og andre høyrevridde alternativmedier, samt med nettsteder for alternativ helse. Han kaller det et eksempel på konspiritualitet, et felt der konspirasjonsteorier og nyåndelighet overlapper.

– Det virker som om svenske The Epoch Times særlig retter seg mot dette segmentet, men på en forsiktig og ikke aggressiv måte, og ikke minst til kvinnelige lesere. Vi ser også at den svenske utgaven nesten bare har kvinner i redaksjonen.

Vil få folk til å tenke selv

Peder Giertsen startet opp og er ansvarlig for den norske utgaven av avisen The Epoch Times. Han er også talsperson for Falun Gong i Norge. Han sier at arbeidet med den norske utgaven av avisen skjer med hjelp fra og i samarbeid med en gruppe Falun Gong-utøvere i Norge. Alle bidrar som privatpersoner, ikke som representanter for Falun Gong.

– Å være Falun Gong-utøver betyr å foredle seg selv og være et godt menneske, tenke på andre og vise toleranse – altså å leve etter verdiene Sannhet – Medfølelse – Toleranse i hverdagen. I tillegg inngår stående og sittende meditasjon, sier han. 

Han sier at hensikten med den norske utgaven er å rapportere nyheter på en ansvarlig måte, og fra et bredere perspektiv. 

– I USA ble The Epoch Times startet opp av Falun Gong-utøvere som så at det kinesiske kommunistpartiet hadde infiltrert media med mye feilaktig informasjon, særlig om Falun Gong. De ville lage en motvekt mot dette. Og vi vil informere og dele saker som vi mener det er viktig at verden får vite om – så vi oversetter artikler og produserer en nettavis. 

På spørsmål om artiklene om Exakt24 og om koronavirus, viser Giertsen til en annen artikkel fra The Epoch Times. 

– Jeg har ikke hørt om Exakt24, og har ingen informasjon om dem. Men – når det gjelder vaksiner, hadde The Epoch Times nylig et intervju med epidemiologen Martin Kuldorf. Han mente at det er feil å tvinge folk til å ta vaksiner, fordi det kan bryte ned tilliten til vaksiner generelt, og at det derfor bør være frivillig. Han sa også at lockdown er et feil tiltak, og at flere tusen dør hvert år av årlig influensa uten at man tyr til slike tiltak. Så jeg vil be deg gå til kildene her, og lese dette intervjuet. Når det gjelder opphavet til koronapandemien, var The Epoch Times tidlig ute og intervjuet folk som hadde jobbet på laboratorier i Kina. Derfor kalte de det KKP-viruset. Nå har både WHO og Joe Biden endret syn, og sier at det kan være lekkasjer fra laboratorium. Så mens det først var konspirasjonsteorier, er det nå mange som har begynt å tenke i slike baner. Epoch Times gir ikke uttrykk for “sitt” syn – men rapporterer og informerer om ulike hendelser – så også her. sier Giertsen

Giertsen er uenig i at The Epoch Times sprer konspirasjonsteorier om valgfusk i USA. 

– Sannferdig journalistikk betyr å gjengi og skrive om det som kan observeres, eller er blitt kjent på annen måte. Vi observerer og gjengir, så får fremtiden vise hva som er riktig. En observasjon kan støtte en side, en annen kan støtte det motsatte,  og da må folk finne sine egne svar. I USA sier Trump at det var valgfusk, mens Biden sier det ikke var det. Vi gjengir begge sider. Nå ser vi forøvrig at flere stater har startet etterforskning av valget, og at det har vært høringer der stemmetellere rapporterer om uregelmessigheter. Vi konkluderer ikke, vi har bare sagt at det er implikasjoner her, så får fremtiden og aktuelle aktører vise hva som er sant. 

Giertsen avviser også påstanden om at den amerikanske utgaven kjøpte annonser for å støtte Donald Trump. 

– Det som er riktig her, er at den internasjonale utgaven av The Epoch Times i en periode hadde annonser for seg selv på Facebook, som viste dagens forside. På en spesiell dag var det en forside der et relativt lite bilde av Trump ble vist. Jeg forstår ikke hvordan NBC kan “gå i vannet” på denne måten, sier Giertsen.

Ifølge Giertsen betaler norske utøvere og sympatisører for Facebook-annonser for den norske utgaven.