Nå får barn på 12 år og eldre tilbud om koronavaksine. De får tilbud om én dose. (Illustrasjonsfoto)
Foto: Claudio Castello
Smitten blant barn og ungdom øker. Når mange blir smittet, kan noen komme på sykehus. FHI mener det er best at barn og ungdom får én dose. Regjeringen hører på FHI og sier ja til vaksine av barn og ungdom ned til 12 år.
69Shares

Koronavaksinen barn og ungdom kan få er godkjent for personer på 12 år og oppover. Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19. De fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. Men noen kan få MIS-C. Det er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon.

–Én dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper, sier Camilla Stoltenberg, direktør ved Folkehelseinstituttet.

En sjelden bivirkning i form av hjertebetennelse, som kalles myokarditt, kan skje etter bruk av mRNA-vaksiner, spesielt hos unge mennesker.  Bivirkningen oppstår etter 2. dose, og er forbigående slik at de fleste blir friske innen en måned.

–Vi vurderer at tilbud om én dose er det som gir den tydeligste gevinsten for den enkelte ungdom når nytte veies opp mot mulige ulemper av vaksinen. Andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjonen av denne aldersgruppen, sier Stoltenberg.

Folkehelseinstituttet anbefaler vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer til barn og ungdom fordi det er større erfaring med bruk av dette produktet i denne aldersgruppen.  

Ungdom under 16 år må ha samtykke fra mor og far for å få koronavaksinen.

ORDLISTE

betennelse: inflammasjon

oppstå: skje

forbigående: går over, varer ikke lenge, slutter

bivirkning: uønsket effekt

gevinst: pris, gave

samtykke: si seg enig, si ja