Shariati i MDG: – Jan Bøhler er en ulv i fåreklær

Senterpartiet stemte imot den såkalte Rusreformen. – Jeg er forbauset over at Jan Bøhler som liksom skal stå på barrikadene for folk i Groruddalen, har gått imot avkriminalisering av små brukerdoser, sier Farid Shariati i Miljøpartiet De Grønne. – Regjeringens rusreform var dårlig politisk håndverk, svarer Senterpartiet.
Foto: Paul Johannessen
– Jan Bøhler (Sp) fremstår utad som selve helten for de fattige med minoritetsbakgrunn i Groruddalen. Sannheten er at han svikter de mest sårbare i gruppen, sier Farid Shariati (MDG). –Vi som er politisk aktive bør jobbe med sakene som er viktige for folk, heller enn å drive med uriktig stempling av meningsmotstandere, svarer Senterpartiet.

Shariati, sosialpolitisk talsperson i MDG, hevder videre overfor Utrop at Bøhler og Senterpartiet ved å si nei til Rusreformen avslørte at de står for en ruspolitikk som både er rasistisk og diskriminerende.

Skrotet Rusreformen

Rusreformen er en reform lagt frem av Erna Solbergs regjering i februar i år. Reformen innebærer at bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skal være straffbart. Narkotika skal fortsatt være forbudt, og salg av narkotika skal fortsatt være straffbart.

SV, Rødt og MDG stilte seg bak regjeringens rusreform. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet gikk imot og reformen ble skrotet i juni i år.

MDG: – Regelrett svik

Dette var svært skuffende, synes Shariati.

– Jeg er forbauset over at Jan Bøhler, som liksom skal stå på barrikadene for folk i Groruddalen, har gått imot avkriminalisering av små brukerdoser. Dette er et regelrett svik mot alle de velgerne Bøhler liker å si at han representerer.

Farid Shariati peker på at personer som bor i fattige områder oftere blir stoppet av narkopolitiet enn vestkantungdom.

– Politiets egne tall er tydelige, til tross for at bruken av rusmidler er vanligere i vestkantstrøk, er det minoriteter på østkanten som oftest handler i narkostatistikken.

Sp: –  Dårlig politisk håndverk

 – Regjeringens rusreform var dårlig politisk håndverk med bare justispolitiske virkemiddel, sier Vebjørn Varlid, nestleder i Oslo Senterparti .

– Vi vil heller bygge opp et skikkelig rusrehabiliteringstilbud og gi de som sliter med rus et ordentlig tilbud. Vi må ta vare på de som har blitt avhengige av rusmidler, og gi de som er på feil vei et alternativ med gode fritidstilbud og jobb.

MDG: – Rasisme og klasseforakt

Shariati sier han lenge har hatt lyst til å rette oppmerksomheten mot det han kaller «farlige populister» – og da spesielt Jan Bøhler. 

– Hans ruspolitiske engasjement er ikke bare noe som burde tilhøre fortiden, men har tar til ordet for en ruspolitikk og strafferegime som har rasistiske og klasseforaktende strukturer – stikk i strid med slik han liker å fremstå. Om han virkelig hadde vært opptatt av å hjelpe folk,ville han støttet Rusreformen. I stedet ser vi at Bøhler heller vil øke den strukturelle diskrimineringen av allerede utsatte grupper. Det var «helten Bøhler» som tidligere gikk for at alle på enkelte bydeler skulle kroppsvisiteres, uten et snev av skjellig grunn til mistanke. Hvis dette er hva Bøler og Senterpartiet mener er “hjelp”, så har de en absurd tilnærming til hva “hjelp” innebærer.

Sp: – Alle skal visiteres

Sps Jan Bøhler vil ha politikontroll for alle, slik at kontrollene skal gi økt trygghet.
Foto : Eva Alnes Holte

− Jan og Senterpartiet jobber for en tryggere by med Ullevål sykehus, jobber fra dag én for de som faller ut av videregående og et politi som får jobbet forebyggende. Det Shariati sier om Jans uttalelser om visitering og knivbruk er feil. Dessverre økte knivvolden i Oslo med 49 prosent i 2020. Vi har derfor tatt til orde for en handlingsplan for å forebygge vold mot kniv. Jan har her vært tydelig på at alle bør visiteres ved kontroller, nettopp for at kontrollene ikke skal virke diskriminerende, men gi økt trygghet, sier Vebjørn Varlid.

– Ødelegger debatten

Om utspillet til Shariati sier han:

– Det er ødeleggende for den politiske debatten at Shariati heller vil stemple politiske motstandere, enn å diskutere hvordan vi skal få til gode løsninger for Oslo og mennesker som sliter med rus. Å stemple motstand mot rusreformen som rasisme kan undergrave de viktige debattene om ruspolitikk eller hvordan vi kan bli kvitt all rasisme. Vi som er politisk aktive bør jobbe med sakene som er viktige for folk, heller enn å drive med uriktig stempling av meningsmotstandere.