Mariann Janson er leder i MOT Norge. MOT jobber med livsmestring og for å skape robuste unge som inkluderer alle.
Et hei kan bety forskjellen på en god og en dårlig dag for den du møter. Å si hei kan kreve litt mot, men det kan faktisk forandre dagen, og kanskje livet til noen, sier leder i MOT Norge, Mariann Janson.
684Shares

Det er skolestart. For mange barn og ungdom er det rart å være tilbake på skolen igjen etter hjemmeskole og korona. Nå har vi behov for å bli møtt og sett av hverandre. Et Hei er en av de enkleste måtene å møte hverandre på.

Organisasjonen MOT kjører derfor nå en kampanje over hele landet. Den heter Hei. MOT vil at vi skal se alle menneskene rundt oss. Dette gjelder spesielt 70 000 ungdommer som går på skole.

Inspirasjonen til Hei-kampanjen kom fra ungdommer. De fortalte at et hei fra en klassekamerat kunne være forskjellen på å føle seg inkludert eller ekskludert.

– Du skal aldri undervurdere kraften av et hei. Etter en tid hvor vi ikke har fått hilst på hverandre på samme måte som før, oppfordrer vi nå alle til å trene opp hilsemuskelen igjen. Vi skal ta tilbake den personlige relasjonen, og vise mot til å bry oss i praksis, sier Mariann Janson.

Så øv deg på å si “Hei” igjen. Til både de du kjenner og ikke kjenner. Det kan være i skolegården, på butikken, på trening eller ellers.

– Vår drøm er å få med hele Norge til å spre Hei-glede. Husk at sier du hei, sier du mer enn du tror, avslutter Mariann.

Fakta om MOT:
● MOT er en ideell organisasjon og sosial entreprenør, non profit og uavhengig både religiøst og politisk.
● MOT styrker ungdoms mot og robusthet, og skaper klassekulturer der alle er inkludert.
● MOT inngår avtaler med ungdomsskoler og videregående skoler som kjører MOTs forebyggende livsmestringsprogram.
● I dag har MOT samarbeid med over 270 skoler og ca. 70 000 ungdommer er en del av MOTs program.
● MOTs viktigste resultater er mindre hyppig mobbing, færre ungdom uten en eneste venn, mindre psykiske vansker og mindre rusmisbruk.
● MOT ble stiftet i 1997 av Atle Vårvik, Johann Olav Koss, Rune Bratseth og Dag Otto Lauritzen.

ORDLISTE

mot: modig, uredd, selvtillit

rart: noe som ikke er vanlig

behov: noe vi trenger, ønsker oss, må ha

kampanje: fronte en sak, fortelle mange om noe, sende ut informasjon, oppfordre, få folk til å gjøre noe

inspirasjon: få en ide fra noe, se og høre noe og så gjøre det samme

inkludert: være med

ekskludert: være utenfor

undervurdere: ikke tro er viktig

kraft: styrke

oppfordre: si at noen bør gjøre noe, anbefale

hilsemuskelen: det er ikke en ekte muskel, her bruker vi muskel i overført betydning. Det betyr at vi skal hilse slik vi gjorde før, på refleks.

bry seg: vise at vi tenker og ser personen(e)

robust: sterk, kraftig, tåler mye

inngå: bli med på, skrive kontrakt

forebygge: hindre, stanse, stoppe at noe skjer

livsmestring: fikse, klare livet

hyppig: ofte

stifte: lage, danne