Det fremmer ikke integreringen at mennesker lever i frykt for å bli fratatt sitt norske statsborgerskap. Hvordan skal man bli motivert til å bli en del av samfunnet når man står i fare for å bli kastet ut når som helst?

Utrop publiserer en ny tekst annenhver dag, der hvert av de åtte partiene som i øyeblikket er representert i Oslos bystyre får gjøre et forsøk på å overbevise innvandrere om hvorfor de skal stemme på akkurat deres parti.
Følg med, og ta et valg!
PS: Vi tar gjerne imot kommentarer fra deg som leser, til de ulike partienes forsøk på å fange akkurat din stemme.
Les også:
Derfor bør du som innvandrer stemme på Fremskrittspartiet
Derfor bør du som innvandrer stemme på SV
Derfor bør du som innvandrer stemme på Arbeiderpartiet
Derfor bør du som innvandrer stemme på Høyre
Derfor bør du som innvandrer stemme på Venstre
Derfor bør du som innvandrer stemme på Miljøpartiet De Grønne
Derfor bør du som innvandrer stemme på Kristelig Folkeparti

Rødt vil utjevne sosiale forskjeller i samfunnet vårt gjennom en inkluderende minoritetspolitikk, særlig innen utdanning, arbeidsliv, bolig og sosialpolitikk. Når arbeidsledigheten blant innvandrere er tre ganger så høy som resten av befolkningen, skyldes det diskriminering i arbeidslivet. Det må man få slutt på. Folk med innvandrerbakgrunn skal ha samme arbeidsvilkår som etniske nordmenn enten man er fra EØS-området eller andre land. Vi kan ikke ha et A-, B- og C-lag i norsk arbeidsliv. Her har fagbevegelsen en del å ta fatt i, det er viktig at nyankomne organiserer seg slik at de ikke blir offer for utnytting. Det trengs gode ordninger som gjør at flyktninger og innvandrere bedre kan rustes til å ivareta sine rettigheter og plikter, som norskopplæring og tolketjenester. Slik kan man gi flyktninger og innvandrere reelle muligheter til å delta i det norske samfunnet. Men dette er bare noen av mange tiltak.

Jeg mener også at det bør gis offentlig støtte til organisasjoner som aktivt jobber mot rasisme, og det bør være strengere håndheving av lovverk mot rasisme og hatytringer. Dette mener jeg er viktig med tanke på hvordan det offentlige ordskiftet har blitt. Uttaleser som var helt bak mål for 15 år siden er helt innenfor, selv hos politikere. Vi har også samfunnsaktører som tar til orde for å fjerne rasismeparagrafen. Når man kommer med sånne forslag så viser man en historieløshet uten like. Vi trenger rasismeparagrafen, nå mer en noen gang.

Systemkritikk er for alle, enten man er født her, eller har kommet hit fra et annet land

Vi lever også i en tid der millioner av mennesker er på flukt fra krig og annen elendighet. Norge må ta sin del av ansvaret. Det er ingen grunn til at vi skal sitte med hendene i fanget i et av verdens rikeste land når våre regjeringer har bidratt til disse flyktningkrisene. Vi kan ikke delta i militære operasjoner der vi destabiliserer land i andre regioner av verden, for så å late som om vi ikke har bidratt til å gjøre livene til folk uutholdelige.

Når det gjelder innvandrere som har kommet hit og fått opphold som flyktninger, og har fått statsborgerskap i ettertid, vil jeg si at Rødt er det rette partiet å stemme på, med tanke på hvordan det blir vanligere med tilbakekalling av statsborgerskap. Rødt er et av få partier som vil innføre en foreldelsesfrist for dette. Det er helt hårreisende at vi kan frata familier norsk statsborgerskap etter at de har vært her i flere generasjoner. Rødt mener at man er norsk når man har fått et statsborgerskap. Vi sluttet med arvesynd i dette landet for lenge siden, da kan vi heller ikke straffe barn og barnebarna asylsøkere fordi deres foreldre eller besteforeldre har gitt opplysninger UDI mener er feil. Det er heller ikke integreringsfremmende at mennesker lever i frykt for å bli fratatt sitt norske statsborgerskap. Hvordan skal man bli motivert til å bli en del av samfunnet når man står i fare for å bli kastet ut når som helst? Et forslag til foreldelsesfrist er 5 år. Vi er et av få land i Europa som ikke har det, det er på høy tid.

Dette er ikke bare temaer som opptar folk med innvandrerbakgrunn. Er man genuint opptatt av solidaritet med sine medmennesker så er Rødt partiet å stemme på. Systemkritikk er for alle, enten man er født her, eller har kommet hit fra et annet land. Denne systemkritikken må selvfølgelig også krysse landegrenser.