Diskrimineringsombud anbefaler politikerkurs mot muslimfiendtlighet

– Vi trenger at politikere og andre som er offentlige rollemodeller er bevisst på hvordan de snakker om muslimer, sier diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
Hanne Bjurstrøm mener stortingspolitikere bør tilbys kurs om muslimfiendtlighet, noe innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim i Frp reagerer sterkt på.

Diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm har ifølge Klassekampen anbefalt et politikerkurs i forbindelse med regjeringens varslede handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Kurset innebærer at
«partiene på Stortinget får tilbud om en halv dag med opplæring om muslimfiendtlighet, stereotypier og fordommer om muslimer og diskriminering av muslimer. Dette for å sette politikere i stand til å være gode rollemodeller og opinionsdannere».

– Vi trenger at politikere og andre som er offentlige rollemodeller er bevisst på hvordan de snakker om muslimer. Det betyr ikke at man ikke skal kunne kritisere religionen, men man må huske å
alltid gjøre det med respekt og aldri generalisere, sier Bjurstrøm.

Stortingsrepresentant og innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim (Frp) betegner forslaget om at folkevalgte skal framheve de positive samfunnsbidragene fra den muslimske befolkningen som «på grensa til ekstremt».

– Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at alle kan bli politikere uten å stille krav til kompetanse. Å sende oss på et spesifikt kurs for å endre holdninger om et bestemt tema, bryter med dette prinsippet på en ganske grov måte, mener Helgheim.

(©NTB)