Ytringer
TIlsvar

Grande: Ikke greit å avvise jobbsøkere basert på navn

Skribent Malin Ali reagerte på saken om Stavanger-gutten Kevin Marianayagam, som, etter å ha skiftet navn, plutselig fikk radikalt flere innkallinger til jobbintervjuer. Her får Ali svar fra kulturministeren. (Faksimile, Utrop)
Utrop-skribent stilte et spørsmålet: «Hva gjøres med at jobbsøknader avvises på grunn av søkerens navn?» Kultur- og likestillingsministeren svarer.

I sitt innlegg om navn som forhindrer jobbsøkere fra å bli innkalt til intervju, publisert i Utrop den 5. november, utfordret Malin Ali arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til å svare på hvilke tiltak som iverksettes for å unngå at jobbsøkere ikke kommer på intervju på grunn av navnene sine. Hanne Skodje i arbeids- og sosialdepartementet forklarer at det ikke ville være naturlig for departementet å besvare Alis spørsmål, da tiltak mot diskriminering tilhører kulturdepartementet.
Kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande, har dog svart på Alis utfordring:

At jobbsøkere opplever å bli avvist på grunn av navn er overhodet ikke akseptabelt. Denne regjeringen har arbeidet mot diskriminering, også i arbeidslivet, høyt på agendaen og vi har innført en rekke tiltak som vi håper vil hjelpe mot dette.

Vi har blant annet innført forsøk med anonyme jobbsøknader. Formålet er å finne ut om det å anonymisere jobbsøknader i rekrutteringsprosesser kan være et godt virkemiddel for å integrere personer med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet.

At folk fortsatt blir utsatt for dette er utrolig trist

Regjeringen vil også legge frem en handlingsplan mot rasisme og diskriminering innen utgangen av 2019.

Så må jeg komme med et lite hjertesukk. Ja, vi gjør mye, og vi kan sikkert gjøre mer, men det viktigste man kan gjøre er å ta seg sammen. At folk fortsatt blir utsatt for dette er utrolig trist og jeg håper at vi nå endelig snart kan se en holdningsendring blant folk.