Feilslått kritikk av Venstre

Foto: flickr.com.
Foto: Daniel Rugaas/Flickr
Det er flott at Utrop ser på integreringspolitikken med kritiske øyne. Venstre er helt enig med Utrop i at Arbeiderpartiets integreringsutvalg fortjener kritikk, men det er ikke like imponerende når kritikken baserer seg på manglende kunnskap.

I lederartikkelen ”Integreringsutvalg mangler kunnskap” kritiserer Majoran Vivekananthan også Venstre – av uforståelige grunner. En journalist som kritiserer et politisk parti for manglende kunnskap om lovverket bør være sikker på at han har rett. Dessverre er artikkelen til Vivekananthan fylt av feil og omtrentligheter.
 
Venstre vet
For det første: Vi er fullstendig klar over dagens ordning med det Vivekananthan kaller ”forlovelsesvisum” (som ikke er et visum i det hele tatt, men mulighet for familiegjenforening dersom hensikten er å gifte seg, såkalt forlovelsesopphold, jf utlendingsloven §48). At Venstre har god kjennskap til dagens regelverk, ville Utrop lett ha funnet ut hvis de hadde tatt seg bryet med å lese vårt forslag om kjærestevisum (eller ”kjærlighetsvisum” som Vivekananthan kaller det) da ny utlendingslov ble vedtatt. Utrop og Vivekananthan må gjerne være uenig i politikken vår, men det er lite respektfullt å presentere den som kunnskapsløs.

Innmelding
For det andre: Hvordan Vivekananthan kan kritisere en person for ”plutselig” å melde seg inn i et politisk parti er ubegripelig. Er det noen annen måte å melde seg inn på? Gradvis? Kan Vivekananthan forklare hva som gjør Abid Rajas innmelding i Venstre spesielt ”plutselig” og kritikkverdig?

Burde vite
For det tredje: Raja har etterlyst statsborgerskapstest og obligatorisk trosskapsløfte. At det for flere år siden ble innført en mulighet til å delta på en statsborgerskapsseremoni er noe helt annet. Det burde Vivekananthan vite.
 
Konklusjon: Kritiser gjerne Venstres politikk og kom gjerne med konstruktive forslag, men vi håper Utrop i fremtiden forholder seg til fakta.