Ny UDI-direktør ønsker åpenhet

Manuela Ramin-Osmundsen (42) ble i statsråd i formiddag utnevnt til ny direktør i UDI etter Trygve G. Nordby.
Publisert: 17.03.2006 14:26
Latest posts by Publisert: 17.03.2006 14:26 (see all)

– Mitt ønske er at UDI skal fremstå som en troverdig og brukerorientert forvalter av de lover og og forskrifter som regulerer hvem som skal få opphold i Norge. Det er en krevende oppgave. Dette er et felt fullt av dilemmaer og krevende avveininger, sier Ramin-Osmundsen.

Hun har arbeidet i UDI som assisterende direktør siden 2002.

Ønsker åpenhet
– Jeg ønsker at offentligheten får mer kunnskap om det feltet vi arbeider med. Det er viktig å synliggjøre de dilemmaene som oppstår i skjæringspunktet mellom hensynet til å håndheve en regulert innvandring og hensynet til enkeltmenneskers grunnleggende behov, sier den nye direktøren.

– Et særskilt dilemma som opptar meg, gjelder barn som er ofre for foreldrenes valg. Av og til møter vi situasjoner der barns beste kan stå i motsetning til myndighetenes behov for å regulere innvandringen til Norge. I slike spørsmål finnes det ingen gode løsninger, bare dilemmaer, sier Ramin-Osmundsen.