Mulighet: Forsker ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), Johannes Bergh, mener minoriteter kan bli en maktfaktor i kommende lokalvalg- hvis de først bestemmer seg for å finne veien til valglokalene.
Foto: lnu.no
9. september kan du velge hvem som skal bestemme der du bor.
1Shares

De er det kommunevalg i Norge. Det er fire år siden forrige kommunevalg. Når det er kommunevalg, stemmer du på hvilke partier og hvilke politikere du vil skal bestemme i kommunen der du bor.

I Oslo er det kommunevalg. Andre steder i landet er det kommunevalg og fylkesvalg samtidig.

Hvem kan stemme i et kommunevalg og fylkesvalg?

  1. Norsk statsborgere kan stemme. Du må være 18 år eller mer i 2019. Du må bo i Norge nå eller må ha bodd i Norge en eller flere ganger de siste ti årene. Har du bodd i utlandet i mer enn ti år, må du søke om å bli innført i manntallet før du stemmer.
  2. Nordisk statsborger: Svensk, finsk, dansk eller islandsk: Du må være 18 år eller mer i 2019. Du må være registrert at du har bodd i Norge fra 30. juni 2019 eller lengre.
  3. Utenlandsk statsborger, ikke fra Norden: Må være 18 år eller mer i 2019. Må være registrert at du har bodd hele tiden i Norge de siste tre årene før valget.

Hvor kan du stemme?

Du kan stemme hvor du vil fra 12. august til 6. september. På valgdagen 9. september må du stemme der du bor fast. På valglokaler.no kan du se hvor du kan stemme. Er du i utlandet på valgdagen? Gå til norske utenriksstasjoner og stem der.

Bor du på institusjon? Du kan stemme der. Er det vanskelig for deg å dra hjemmefra? Du kan stemme hjemmefra. Ring kommunen din og hør hva du må gjøre hvis du vil stemme hjemmefra. Du kan også stemme via brev.

Slik stemmer du!

Ha med legitimasjon, for eksempel bankkort eller pass. På legitimasjonen må det være bilde av deg. Det må stå hva du heter og når du ble født. Det er lurt å ta med valgkortet til valglokalet. Da går det fortere.

En valgmedarbeider møter deg når du kommer til valglokalet. Han eller hun hjelper deg hvis du lurer på noe. Valgmedarbeideren viser deg hvor og hvordan du skal stemme. Når du har stemt, leverer du stemmeseddelen til en av dem som jobber i valglokalet. Han eller hun stempler stemmesedlene. Hvis du stemmer i Oslo, får du bare én stemmeseddel. Den er for kommunevalget. Hvis du stemmer andre steder, får du to stemmesedler, én for kommunevalget og en annen for fylketingsvalget.

Til slutt legger du stemmeseddelen eller stemmesedlene  i valgurnen.

ORDLISTE:
Kommunevalg: Valg av kommunestyre. Kommunestyret bestemmer i kommunen.
Fylkesvalg: Valg av fylkesting. Fylkestinget bestemmer over fylket. Et fylke har flere kommuner.
Institusjon: Her; sykehus, sykehjem, offentlige boliger.
Legitimasjon: Papir eller kort som viser hvem du er.
Stemmeseddel: Papiret hvor du har skrevet hvem du stemmer på.
Valgurne: Eske eller urne hvor du legger stemmeseddelen din etter at du har stemt.