Sri Lanka: Forhandlinger gjennom tiden

0
De første forhandlingene om den etniske konflikten på Sri Lanka begynte like etter at landet ble uavhengig i 1948. Siden den gang har har det vært flere forhandlinger, og den siste er tilrettelegges av nordmenn. Ingen forhandlinger har hittil resultert i å tilfredstille tamilenes krav.

Hvordan arrangere et hinduekteskap?

0
(I Fokus) Når en jente når slutten av tenårene og en gutt slutten v tjueårene begynner de eldre i nabolaget og i slekten å se seg om etter en passende partner. Dette foregår for det meste i stor hemmelighet, slikt at ikke familiens fiender ødelegger planleggingen.

Guden Murugan og tamilsk kultur

0
Den mest kjente og populære guden blant tamilske hinduer om de er fra India eller Sri Lanka er Murugan. Også kjent under navnet Subramanya.

Innvandrere i media

0
Er det slik at media i overveiende grad framstiller etniske minoriteter som etproblem heller enn en ressurs? Ja, mener innvandrerrepresentantene, ogkommunerepresentantene er langt på vei enige. Ifølge begge informantgruppeneer etniske minoriteter i overveiende grad kun synlige i media iforbindelse med negative nyheter. Dette viser en rapport i regi av UDI.

Behn, banksjefer og blasfemi

0
I likhet med de fleste land rammes også Norge stadig hardere av økonomisk krise. Ikke bare banken, børsen, men også mellom politiet og ungdom med minoritetsetnisk bakgrunn. Tillittskrisen.

Dokumentasjon ved politikontroll

0
Mange vil huske saken om afrikaneren som ble stoppet av politiet 17 ganger på 3 uker fordi han hadde en svært dyr sykkel. Politiet mistenkte ham for å ha stjålet denne sykkelen. Vedkommende tok nøyaktige notater av alle kontrollene. Politiet kunne i ettertid imidlertid bare bekrefte at 3 av kontrollene hadde funnet sted.

Nordmenns holdning til innvandrere

0
Fremmedfrykten øker ikke i Norge – snarere tvert imot. I den grad holdningene kan sies å ha endret seg, er det i retning av større velvilje overfor innvandrere. To av tre har kontakt med innvandrere, og de som har kontakt, har mer innvandrervennlige holdninger. Få har negative erfaringer med kontakten.

Utrops utgave 14 – 2008 er ute nå!

0
Utgave nr 14 av Utrop er ute nå! Les flere saker i papirutgaven. Abonner på avisen NÅ!

Trenger minoriteter branntolk?

0
Forslaget om branntolk er et initiativ som kan risikere å ende opp i den offentlige glemmeskuffen.

Utdanner Norge terrorister?

0
I sin sikkerhetsvurdering av 2009 skriver Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) ”Det vurderes som sannsynlig at studenter og forskere fra bekymringsland kan tilegne seg kunnskap og teknologi som kan misbrukes i forbindelse med utvikling av masseødeleggelsesvåpen.” Det er en ganske drøy påstand.