Kommentar

Overdose av islam?

 
Foto: Flickr
Iblant hører vi fra lesere som mener at Utrop skriver for mye om islam og for lite om andre religioner. De har rett.
0Shares
Ram Gupta, redaksjonsleder i Utrop
Latest posts by Ram Gupta, redaksjonsleder i Utrop (see all)

 

Islam og muslimer dominerer migrasjonsjournalistikken i Norge. I svært mange mediesaker om innvandring og innvandrere figurerer islam eller muslimer brukes som case. Ofte er det slik i Utrop også.

Tilsynelatende er det et paradoks at islam tar så mye plass i migrasjonsjournalistikken. Muslimene er nemlig bare en femtedel av innvandrerbefolkningen. De resterende 80 prosent tilhører andre religioner. Kristendom er desidert størst.

Mediene speiler ikke dette faktum.

Vi journalister må være mer bevisste på floraen av ikke-muslimske organisasjoner og aktivitet der ute.

Fun fact: En internasjonal undersøkelse fra 2016 viser at folk overvurderer antallet muslimer i eget land. I Norge tror folk at muslimene utgjør 12 prosent av landets befolkning, ifølge undersøkelsen. Det reelle tallet er rundt fire prosent. Den samme tendensen til å overvurdere er enda sterkere i Danmark og Sverige.

Hvorfor er det slik?

Vi kan peke på mulige forklaringer:

  • Kategorien innvandrer assosieres med muslimer, til tross for at muslimske innvandrere er i mindretall, som nevnt.
  • Organisasjonsgrad: Muslimske menigheter og muslimskdominerte organisasjoner har ofte en synlighet som gjør at de kommer på medienes radar.
  • Høy grad av aktivisme blant muslimer og en tilsvarende skepsis overfor muslimer i majoritetsbefolkningen. Medielogikken elsker motsetninger.
  • Spørsmål om identitet er med årene blitt viktigere, antagelig særlig blant muslimer. Den religiøse identiteten konkurrerer med nasjonal og kulturell identitet. I noen sammenhenger er det slik at personer fra forskjellige land mer oppfattes som muslimer, heller enn irakiske, indiske eller hva det måtte være. Identitetspolitikk er god mat for media.
  • Islam har svært mange berøringspunkter til samfunn og politikk. Sosiale normer for drikke, mat, og klesdrakt og annet utfordrer nordmenn på områder de oppfatter som selvsagte. Her er det viktig å peke på at islam ikke er alene om å ha normer som kolliderer med norske normer. Også i andre religioner finner vi slike. Likevel er det muslimene som kommer i avisen.

Dette er bare noen forklaringer på hvorfor det er så mye islam i mediene. Vi går ikke inn på alle her.

Hvorfor er det et problem?

Medieoverdosen av islam gir et skjevt bilde av det kulturelle og religiøse mangfoldet i innvandrer-Norge. Dette gjør at folk går glipp av spennende kunnskap om hva alle de andre driver med.

Utilsiktet bidrar overdosen til å forsterke inntrykket av at Norges muslimer er flere enn de i virkeligheten er.

Hva kan vi gjøre?

Først og fremst går utfordringene til oss i Utrop og landets redaksjoner.

Vi journalister må være mer bevisste på floraen av ikke-muslimske organisasjoner og aktivitet der ute. Det er ikke vanskelig. For å ta det enkleste: De mange og mindre kjente kristendomsvariantene har alle sine eksotiske og særegne skikker knyttet til store høytider som jul og påske. Disse blir sjelden omtalt. Det er ikke slik at alle innvandrere feirer eid.

Dernest bør representanter fra andre religioner bli flinkere til å fortelle om hva de gjør.

Tips oss!