Læreryrket har høy status i islam

 
Jeg er en fast leser av avisen Utrop og synes at det er en særdeles viktig avis som har mye å si for integreringen av mennesker med flerkulturell bakgrunn her i Norge, og for etniske nordmenn som også må lære å ta litt fra oss samtidig som vi er villig til å gi av oss. 
Mahwash Ajaz
Latest posts by Mahwash Ajaz (see all)

Jeg har selv blitt intervjuet av Utrop, og det var en hyggelig opplevelse. Av innholdet i Utrop synes at spaltist Assad Nasir skriver veldig bra. Dine innlegg, blant andres, er reflekterte og viktige i dagens samfunnsdebatt.

Jeg har lagt merke til at du i minst to av spaltene dine virker oppgitt over ekteskapsproblematikken blant pakistanere spesielt når det gjelder krav og kriterier til/fra potensielle ektefeller (“ektefamilier”). Ja, det er et reelt problem, fordi at mange pakistanere (blant andre folkeslag) har et statusproblem, som ofte vil ha leger, advokater eller piloter som ektefeller til sine døtre, og det er synd. Det er en mentalitet som den eldre generasjonen og vår generasjon må kjempe mot, og det er fint at du tar opp denne problematikken i spaltene dine.

Det finnes nemlig en rekke jenter der ute som ser etter kvaliteter i en manns personlighet og setter pris på de mange andre og svært, svært viktige utdanningsretningene i samfunnet, som for eksempel læreryrket, som også settes veldig høyt i islam. Men poenget er uansett at de ulike utdanningsretningene må likestilles og de må behandles med likeverd, akkurat som ulike mennesker med ulike kvalifikasjoner, ulike sosiale, politiske, religiøse bakgrunner, ulike etnisiteter må behandles som likeverdige mennesker.

Det finnes nemlig en rekke jenter der ute som ser etter kvaliteter i en manns personlighet

Utdannede analfabeter
Hva med å snu dette litt på hodet og ta opp en annen problematikk som også “rammer” mange mennesker i dag. Oppegående og utdannede menn og kvinner som synes at det er vanskelig å finne partnere som er oppegående og utdannede…(for å si det på norsk, og ikke på urdu, så finnes det også mange utdannede “analfabeter”). I mitt nærmiljø finner mange kvinner dette vanskelig. Det finnes helt sikkert menn der ute også som “sliter” med dette. 

Det finnes ingen fasit for hva som er å være oppgående. Det som ofte taler imot det å være oppegående ofte er forbundet med en typisk mannsdominerende/mannsjåvinistisk tankegang som dessverre råder hos en del pakistanere. Dessverre er det slik at det i mange tilfeller er mødre som gir sine sønner og døtre den type mentalitet….

Bottom punchline er at hvis en stor del av for eksempel det pakistanere er utdannede/ikke-utdannede “analfabeter” så kan det bli ganske vanskelig for oppegående kvinner og menn å finne en oppegående partner innenfor samme etniske grupper. Hvordan kan vi gjøre den avstanden mellom oppegående mennesker mindre slik at de enklere kan finne hverandre… Kunne dette være en inspirasjon til neste spaltes innhold?