Hvordan arrangere et hinduekteskap?

0Shares

Det å arrangere ekteskap er en naturlig del i de fleste hindu bryllup. Selv om tradisjonen har forandret seg betydelig mye gjennom tiden og er tilpasset det moderne samfunn slik at unge tillates å forelske seg i hverandre, spiller fortsatt foreldrene en viktig rolle. Hvordan arrangere hindu ekteskap beskriver prosessen fra start til slutt.

Hinduistisk bryllupstradisjoner i Sri Lanka. Del 1

Fase 1
Det å komme i kontakt med familien til bruden eller brudgommen er det som er vanskeligst og det er her det kan gå galt. Sosial status, økonomi, kastetilhørighet, bruden/brudgommens utdanningsnivå alt er av interesse. Svært ofte tas familiens nære tjenesteytere som handelsmenn, barber med på råd for å finne ut mer om den familien som har en datter eller sønn. Disse undersøkelsene kan pågå i flere år før det blir tatt noen avgjørelser. Kaste spiller i dag en stor rolle når foreldre velger partner til sin datter eller sønn. Selv om betydningen av kastetilhørighet blir mindre og mindre etter hvert, er det fortsatt tabu å gifte seg med en fra lavere kaste.

Det er vanlig å veksle bilder før ekteskap. Ofte er det en ”broker” mekler som har bilder og informasjon om jenter og gutter i gifte alder. Og den lokale mekleren har også kunnskap om familiens bakgrunn og kastetilhørighet.

Fase 2
Når valget er gjort er det guttens foreldre som tar kontakt med pikens familie. Den dagen som velges for å etablere kontakt må være gunstig, og her søker en enten hjelp i en astrologisk almanakk eller får hjelp av den lokale hindupresten. I India er det vanlig med musikk spill under dette første offentlige besøket.

Fase 3


Når familiene så treffes er det ikke bare for at guttens familie skal fremføre sitt ærend, men for å utveksle de unges horoskop. Å sammenholde horoskopene for å undersøke om paret vil passe sammen er avgjørende for om det blir bryllup eller ikke. Man vurderer temperament, gjensidige tiltrekningskraft, antatt vente tid, fruktbarhet, etc. Planetens posisjon i fødselsøyeblikket spiller en viktig rolle. Særlig gjelder dette Mars, og spesielt dersom denne planeten befant seg i sjuende eller åttende hus. For å oppnå best mulig resultat er det viktig å kjenne det nøyaktige tidspunktet for fødselen til den enkelte.

Fase 4
Hvis begge parter er enige i at horoskopet passer sammen, finner man en gunstig dato for at guttens foreldre formelt anmoder pikens foreldre om å bli deres sønns brud. Eldre medlemmer av familien på begge sider deltar i disse ekteskapsforberedelsene, og her ser en hvordan ekteskapet arrangeres, ikke bare av mor og far, men med samtykke og velsignelse fra de eldre i samfunnet. Noen steder er det alminnelig at sønnen blir med sine foreldre på dette besøket, og at de unge får anledning til å treffe hverandre og komme med sine egne meninger før den endelige avgjørelsen treffes.

Det er også i dette møtet at jentens far informerer de tilstedeværende om hva han akter å gi sin datter i medgift. Tidligere besto medgiften gjerne av husdyr, kjøkkenutstyr, og blant annet mer velstående smykker av sølv eller gull. Det er alltid jentens far som gir medgift til det nye ekteparet. Guttens familie ville nok gjøre forsøk på å få økt medgiften. I dag er det ikke uvanglig at grådige foreldre ikke bare krever et stort beløp i medgift, særlig dersom sønnen deres har god utdannelse, men at de i tillegg forlanger en ”gave” til seg selv.

Når forhandlingsrunden er overstått, fastsettes endelig dato for tidspunkt for bryllupet.

Del 2 om ”Hvordan et hindu bryllupseremoni foregår?” kommer i neste uke.