Utrops utgave 15 – 2024 er ute nå!

UDI henlegger over tusen saker der asylsøkere er mistenkt for juks

https://dagens.utrop.no/2024/15/