Utrops utgave 22 – 2024 er ute nå!

SSB spår befolkningsvekst: Flere innvandrere til Norge

https://dagens.utrop.no/2024/22/