Ingen uavhengig jury bak prisutdelingen

Aamir Javed Sheikh gir seg som leder for lokallag.
Foto: 14.augustkomiteen
14. augustkomiteen delte ut priser i fobindelse med markeringen av 50-årsjubileet for pakistansk innvandring til Norge. Viktige personer ble forbigått ved tildeling av prisen.

Leder i 14. augustkomitten Aamir J. Sheikh, som også er leder for Stovner Høyre, tok initiativet til å arrangere en markering i anledning av at det er 50 år siden de første arbeidsinnvandrerne kom til Norge. I dag bor det 40.000 norsk-pakistanere i Norge, hvorav flesteparten i Oslo.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik roste innsatsen de pakistanske arbeidsinnvandrerne har gjort for det norske samfunnet. Erna Solberg, Kåre Willoch og Torbjørn Jagland sendte sine hilsener via storskjerm, hvor de alle tre trakk fram betydningen av den pakistanske arbeidsinnvandringen og de positive effekter den har hatt i det norske samfunnet de siste 50 årene.

Etter flere taler, blant annet fra Saida Begum som er Høyres ordførerkandidat i Oslo, ga digitaliseringsminister Nikolai Astrup et historisk tilbakeblikk på de første pakistanere som kom til Norge for å søke jobb.

Bilder fra markeringen av 50-årsjubileet for pakistansk innvandring til Norge.
Foto : 14.augustkomiteen

Som avslutning på markeringen ble det delt ut en rekke priser til norsk-pakistanere som har utmerket seg spesielt i løpet av disse årene, da først og fremst de som har vært de første norsk-pakistanere som etablerte seg i ulike yrker eller først ute til å utmerke seg innen blant annet politikk og organisasjonsliv. 

Prisen besto av en enkel medalje.

Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet, var første statsråd med pakistansk bakgrunn i Norge. Hun er en av dem som fikk pris. Men listen over de som mottok pris overrasket mange. For den mest kjente norskpakistaneren innen antirasistisk arbeid og norsk kulturliv, Khalid Salimi, fikk ikke prisen. 

Salimi har vært en sentral person i det antirasistiske arbeidet og i arbeidet for integrering av innvandrere i Norge siden slutten av 1970-årene, og har vært involvert i å starte en rekke organisasjoner og tiltak, herunder Antirasistisk Senter, der han var leder. Salimi ble nestleder i Norsk kulturråd (1996–2004) og ledet også rådets nye satsingsområde for å styrke kulturelt mangfold i norsk kulturliv. Han er i dag festivalsjef for Mela og kunstnerisk leder for Stiftelsen Horisonts øvrige virksomhet.

Heller ikke Kadafi Zaman, som er den første journalisten med pakistansk bakgrunn i TV2, fikk prisen. Derimot fikk Mah Rukh Ali som begynte senere enn ham i TV2, med begrunnelsen at hun er “første journalist og anker i TV2”, ifølge pressemeldingen. Shabana Rehman, den første som pekte på negativ sosial kontroll, er utelatt. Slik fortsetter listen.

Utrop trues

Bare få timer etter at Utrop startet forundersøkelsene til denne saken ringer Sheikh til Utrop. Han er oppskaket og fremstår som hissig. Han mener Utrop lager en sak som er i overkant negativ. Aamir sier han vurderer å ta saken videre til NRK, en annen avis eller PFU fordi Utrop opptrer “uredelig”. 

Utrop bestemmer seg å gå videre med saken uansett. 

– Det at Khalid Salimi ikke fikk noe pris er overraskende. Han har vært sentral i mange år, sier Shakeel Rehman, leder i Senter for sekulær integrering (SSI) og selv norsk-pakistaner. – Samtidig er det positivt at folk som Noman Mubashir og Zahid Ali ble hedret, legger han til.

– Abid Raja og Shabana Rehman er fremtiden. De burde også blitt hyllet. Jeg mener det er viktig å peke på hvorfor Shabana ikke er med. Hun har gjort en av de viktigste jobbene i å utvikle miljøet, påpeker Shakeel som er broren til Shabana. 

Shabana selv forventet ingen pris.

– Først av alt gratulerer til alle som har fått pris. Og flott med markering av dette. Jeg bryr meg ikke om utmerkelser. Men etter å ha stått i så mange stormer, så vet jeg at det hadde betydd mye for min mor på en så viktig dag som 50 års markering for pakistansk innvandring. Begge mine foreldre har ofret mye. Pakistanere trenger mer enn noensinne frie og uavhengige stemmer innen komedie, journalistikk og organisasjonsliv. Også politisk ukorrekte stemmer. Jeg vet hva jeg har stått i front for og har god samvittighet og ser optimistisk på fremtiden, sier Shabana Rehman til Utrop. – Kan det handle om at man ikke klarer å anerkjenne kritikere og kontroversielle stemmer? undrer hun. 

Blant de som mottok pris, finner vi Sheikh sin kone Afshan Rafiq og Muhammad Anwar Soofi. Sistnevnte er det andre av to styremedlemmer i 14. augustkomiteen.

Det er imidlertid ikke først gang kritikk reises mot Sheikh.

 Mange i det norsk-pakistanske miljøet i Norge har lenge reagert på hvordan denne lille komiteen har klart å få et slags monopol på norskpakistanernes ene nasjonaldag, i tillegg til 17. mai. Offentligheten er ikke kjent med at dette egentlig er en liten klikk som ikke er demokratisk valgt, uttalte Khawar Qadir til Nettavisen.

Han var en av de få som protesterte mot Sheikh. Profilerte norskpakistanere som politiker i Miljøpartiet de grønne (MDG) Shoaib Sultan og varaordfører i Drammen Yousuf Gilani var blant personer som støttet opprøreren. 

Tilsvar fra Sheikh

Vi ringte opp Sheikh og stilte ham noen spørsmål. Etter å ha truet med å “granske Utrop” og “gå videre med dere”, svarer han på spørsmålene fra Utrop. Sitatene er godkjent av Sheikh. 

– Det er påfallende at en del svært kjente pakistanere ikke er med i listen over prisvinnere, personer som Khalid Salimi og andre. Hva er bakgrunnen for det? 

– Denne påstanden faller på sin egen urimelighet når dere faktisk ser listen over de personene som har blitt tildelt pris fra 14. augustkomiteen. Det er flere enn 40.000 pakistanere i Norge. Det sier seg selv at alle kan ikke få pris. Med årene har vi fått mange pakistanske advokater, leger, journalister, forfattere, men det er bare en av dem som var først. Det var 50 personer som fikk pris, tallet henger sammen med at dette var en markering av 50-årsjubileet for pakistansk arbeidsinnvandring. I tillegg til disse, hedret vi under arrangementet 50-60 personer som ikke fikk pris ved å lese opp navnene deres, personer som også spiller en sentral rolle, for eksempel nevnte vi Khalid Salimi, Shazia Majid med flere. Vi har vært rettferdige når vi har delt ut pris. Under arrangementet hedret vi også våre avdøde pakistanske pionerer med ett minutts stillhet.

– Hvilke kriterier fulgte juryen i tildelingen av prisene?

–  Kandidatene måtte oppfylle to hovedkriterier. De skulle være rollemodeller og at de har skapt historie på den måten at de var den første pakistaneren som har gjort et eller annet – for eksempel den første kvinnelige pakistanske journalisten, den første legen, den første stortingsrepresentanten, den første statsråden og så videre. 

– Hvordan ble kandidatene nominert?

– Vi kontaktet forskjellige pakistanske miljøer, for eksempel organisasjoner og moskeer, i tillegg kunne hvem som helst sende inn forslag til verdige kandidater via sosiale medier og e-post. Vi i 14. augustkomiteen jobbet også selv med å finne frem til navn. Vi brukte et års tid på denne prosessen og jeg mener juryen kom frem til gode avgjørelser og verdige prisvinnere.

– Hvordan ble arrangementet og prisene finansiert?

– Hovedsponsoren var Coca-Cola European Partners. Vi har ikke mottatt noen form for støtte fra stat eller kommune. Alt er finansiert med private midler.

– Ifølge en ikke-navngitt kilde som redaksjonen har vært i kontakt med, har du sørget for at prisene mest er gått til personer i ditt nettverk. Kan du kommentere?

– Jeg tar sterkt avstand fra beskyldningen fra personer som en gang ikke kan stå frem med navn. Vi har gitt pris til personer fordi de har fortjent det, uten hensyn til politisk tilhørighet eller uenighet, kjennskap og vennskap. Prisen er gått til personer som har utmerket seg og gjort en unik innsats. Komiteen gir ikke pris til folk fordi de er våre venner. Vi gir heller ikke pris til folk som ber om det. Vi i 14. augustkomiteen har bygget vårt merkenavn på ærlighet, troverdighet og god dømmekraft. 

Ingen utlysning

Under intervjuet opplyser Sheikh til Utrop at 14.augustkomiteen utgjorde juryen for prisutdelingen. Verken på nettsiden til 14.augustkomiteeen eller på Facebook-sidene ble det åpnet for å foreslå kandidater til prisen, viser Utrops undersøkelse.

Ifølge Brønnøysundsregistret er Sheikh og Muhammad Anwar Soofi oppgitt som styremedlemmer i 14. augustkomiteen som er registrert som en forening. Foreningens hjemmeside oppgir navnene til åtte personer som utgjør komiteens team. Både komiteens to grunnleggere og styremedlemmer inngår i dette teamet. Blant teammedlemmene er David Bakke.

Til Utrop svarer Bakke følgende om juryarbeidet før 50-årsmarkeringen: “Kjenner ikke til det desverre”, og ber oss ta kontakt med Amir Sheikh. Han legger til at “han har levert websiden deres, og hjulpet de med å produsere noen konserter.” Dagen etter at Urop kontaktet Bakke, er navnet hans fjernet fra listen over teammedlemmer.

Utrop forsøkte å kontakte andre teammedlemmer, men med lite hell. Noen var i utlandet og andre var ikke mulig å få tak. Kun ett styremedlem svarte, og viste Utrop videre til Sheikh. Vi tok kontakt med Sheikh på nytt, dagen etter at ble intervjuet, for å spørre om han kunne bekrefte at juryen besto av medlemmene av 14. augustkomiteen. Han svarte at han ikke hadde mer kommentar til det og at han ikke hadde tillit til avisen.

Dette er listen over prismottakerne og begrunnelsen, slik det fremgår av pressemeldingen som Utrop fikk tilsendt:

1.      Master Bashir Ahmad, den første lærer i Norge

2.      Riaz Akhtar, den første arbeidsinnvandrer til Norge

3.      Muhammad Anwar Soofi, en av de første bokhandler i Oslo og forfatter

4.      Nehmat Ali Shah, Imamen i den første og største moskeen i Norge og scandinavia – Jammathe Ahle Sunnat

5.      Maulana Mehboob U Rehman, en av første Imamen i Norge, Hovedimam av ICC

6.      Mohammad Riaz Butt, grunnlegger en av første Pakistans forening i Norge

7.      Nazir Khalid Butt, den første gründer av samosa i Norge

8.      Mohammad Parvaiz, en av de første Pakistans kjent kokke i Norge

9.       Sheikh Mohammad Munir, den første arkitekt i Norge

10.  Abdul Rashid, den første som fikk jobb i bank og meget samfunnsaktiv og meget hjelpsom, han åpnet også den første reisebyrå i Norge

11.  Munawar Bhutt, en av første grundere i Oslo innen handelsvirksomhet

12.  Gufoor Bhutt, en av første grunder innen bilbransjen i Norge

13.  Sheikh Tariq Mahmood, første grunder innen salg og kjøp av eiendommer og kjøp og salg av brukte biler.

14.  Noman Mubashir, den første journalist og nyhetsoppleser på Nrk

15.  Iram Ansari, den første kvinnelig journalist på NRK

16.  Fakhra Salimi, den første som etablerte Mira Senter og som jobber med likestillingstilling og menneskerettigheter.

17.  Tariq Mir, Sonia Mir og Rahma Mir. Et av de første norsk-pakistanske skuespillerne i pakistanske drama og film og deres datter som har vært med i norske Talenter, hvor hun kom til semifinalen. Det samme gjorde hun i en større konkurranse i USA World Championship of performing arts der hun representerte Norge. I tillegg vant hun en gullmedalje! Vi er meget stolt over Mir familien.

18.  Zahid Ali, den første artist «komiker» i Norge

19.  Aslam Ashan, den første bystyrerepresentant i Akershus (AP)

20.  Athar Ali, den første vara på stortinget i Norge (RV)

21.  Yousuf Gilani, den første varaordfører i Drammen

22.   Afshan Rafiq, den første faste stortingsrepresentant med minoritets og pakistansk bakgrunn i Norge fra Høyre.

23.   Hadia Tajik, den første statsråd med pakistansk bakgrunn i Norge og nestleder av Arbeiderpartiet

24.   Mah-Rukh Ali, den første journalist og nyhetsaker på TV2

25.  Akthar Chaudhry, den første visepresident i Stortinget (SV)

26.  Toni Usman, den første regissør, profesjonell skuespiller og filmskaper med pakistansk bakgrunn i Norge

27.  Khalid Hussain, første forfatter i Norge med bok «Pakkist» regissør og filmprodusent 

28.  Zahoor Sheikh, den første som åpnet Pakistans matvarebutikk i Oslo

29.  Lubna Bhutti, den første politibetjent i Norge

30.  Selma Iliaz, den første jurist og dommer i Oslo tingrett

31.  Dr. Rashida Khan, den første lege i Norge

Pressemeldingen opplyser også at 14. augustkomiteen ønsket å hylle og overrekke priser til rollemodeller av første, andre og tredje generasjoner med pakistansk bakgrunn:

Wasim Zahid, kjent lege og profilert samfunnsdebattant

Ayaz Hussain (Qasim Bader), regissør, artist og dokumentar filmprodusent

Ch. Muhammad Mushtaq, en av de første ingeniør i Norge og meget aktiv samfunnsengasjert

Tahir Mahmood Salam, samfunnsengasjert og grunnlegger av moskeen i Søndre- Nordstrand