Kommentar

Aamir Sheiks prisdryss er politisk spill

 
Foto: augustkomiteen
50 pakistanere ble hedret med en pris under markeringen av 50 år med pakistansk arbeidsinnvandring. Arrangør var 14. augustkomiteen. Hvorfor ble kjente norskpakistanske pioneer som har skapt historie i Norge forbigått, mens andre som som muligens ikke gjorde det ble belønnet med en pris?

NRK-profil Noman Mubashir er norskpakistaner og er åpen homofil. Nehmat Ali Shah er hovedimam ved Norges største moské, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Oslo. Begge fikk pris på samme scene, utdelt av av 14. augustkomitten.

“Alle” norskpakistanere vet at 14.augustkomiteen er Aamir Javed Sheikh, som også er leder av Stovner Høyre og gift med tidligere stortingspolitiker Afshan Rafiq. Komiteen er kritisert for å ikke representere norskpakistanere som helhet, at den ikke er demokratisk oppbygd og at Sheikh kveler enhver kritikk med jernhånd.

Ja, dette skjedde også når Utrop starter med å undersøke omstendighetene rundt prisutdelingen under 50-års markeringen for pakistansk innvandring til Norge som ble markert i forrige uke.

Det handler kun om lokalvalg, og et show med hilser fra nåværende og tidligere statsministre og statsråder hvor målet er å demonstrere forbindelser og makt, og å få norskpakistanske familieoverhoder og deres slekt til å stemme på Høyre.

Ved to anledninger truet Sheikh med å “gå etter Utrop” og “skal få gransket dere.” I Utrops 15-årige historie har vi aldri opplevd en så direkte trussel verken fra lesere eller politikere. Men denne gangen har det altså skjedd, og det er alvorlig.

Det er alvorlig fordi Sheikh er en politiker med makt. Og han forsøker å stilne helt legitimt spørsmål som ble forsøkt reist av Utrop: Hvorfor ble kjente norskpakistanske pioneer som har skapt historie i Norge forbigått, mens andre som som muligens ikke gjorde det ble belønnet med en pris? I og med at det allerede eksisterte en del kritikk, er dette et helt vesentlig spørsmål å stille.

Når Sheikh sier at han vil granske oss, kan dette oppfattes som at Sheikh tror Utrop har noe å skjule eller gjør noe ulovlig. En rekke innvandrerorganisasjoner fungerer etter prinsippet om at hvis du holder kjeft om meg, så skal jeg holde kjeft om deg. Nei, Utrop har ingenting å skjule, vårt viktigste mål og arbeid er god og undersøkende journalistikk uten bindinger til noen eller noe. Vi lar seg ikke stoppe av denne typen oppførsel. 

I denne utgaven av Utrop viser vi til at 14. augustkomiteen ikke hadde noen uavhengig jury. Og Sheikh påstår at “teammedlemmer” var jury, men en av medlemmene kjenner ikke til prisutdelingen en gang, og navnet er fjernet fra listen etter at Utrop tok kontakt.

Det at Sheikh & co gir priser uten uavhengig vurdering kan reise tvil om hans motiver. Det er ikke slik at Sheikhs venner alene har fått priser, nei. Hadia Tajik (AP) er politisk motstander og ble hedret med pris. Noman Mubashir er kjendis og homofil. Når den konservative imamen Nehmat Ali Shah hedres på samme scene som en homofil, er det ikke et tegn på at imamen har forandret mening om homofili eller at det pakistanske miljøet er blitt vesentlig mer inkluderende. Det handler kun om lokalvalg, og et show med hilsener fra nåværende og tidligere statsministre og statsråder hvor målet er å demonstrere forbindelser og makt, og å få norskpakistanske familieoverhoder og deres slekt til å stemme på Høyre. Statsminister Erna Solberg og Høyre er kjent med dette spillet. Og uten Sheikh ville Oslo Høyre tapt mange tusen stemmer til Arbeiderpartiet.

Sett med disse brillene må vi si at både Tajik og Mubashir har latt seg bruke. Men vi forstår dem godt, og symboleffekten av denne prisutdelingen betyr mye for dem. Sheikhs arrangement var det gode selskap fra det indre pakistanske miljøet, og det å få pris er det samme som å bli inkludert i det gode selskap. Verken Tajik eller Mubashir har fått denne oppmerksomheten før, noe de sårt har trengt. Men Tajik er satt sjakk matt. Neste gang Sheikh banker på dørene til Tajik blir det ikke lett å avvise ham.

Det er dette slike prisutdelinger handler om. Politikk.

Les også: