Utrops utgave 12 – 2024 er ute nå!

Diabetes og Ramadan: Skal man faste hvis man har diabetes?