Arbeiderpartiets enstemmige migrasjonsutvalg foreslår reformer som vil gi en mer human, rettferdig og solidarisk flyktning-/asylpolitikk, skriver Masud Gharahkhani (AP) i dette innlegget.
Foto: Terry Ganeshalingam / Ram Gupta
Den 21. oktober kritiserte skribenten Axel Fjeld Masud Gharahkhani (AP) for blant annet å ha uttalt at «Gud må vike for demokrati og likestilling». Her får Fjeld et svar.
Masud Gharahkhani, leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg
Latest posts by Masud Gharahkhani, leder for Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg (see all)

Min partikamerat Axel Fjeld bruker harde ord mot meg i Utrop 21. oktober. Jeg kommer tilbake til det problematiske med debattformen. Først til hans saklige anliggende, som gjelder et sitat Aftenposten brukte som innsalg til et lengre portrettintervju med meg: «Mener du at din religion og kultur er viktigere enn norske verdier som demokrati og likestilling, så må din Gud vike».

Likestilling et problem i innvandrermiljøer
Fjeld virker stort sett enig i setningen, isolert sett, men angriper det han mener jeg antyder ved å ytre den. Han skriver: «Det speler på førestillinga om at innvandrarar, og først og fremst muslimar, ikkje respekterer demokrati og likestilling, noko som sjølvsagt ikkje er sant i det heile.» Jeg antar det er demokrati Fjeld da sikter til. Jeg regner jo med vi kan være enige om dette: Manglende likestilling mellom gutter og jenter er et svært utbredt problem i mange norske innvandrermiljøer, ikke minst de muslimske. Og selv om de reelle årsakene skulle ligge i tradisjon, legitimeres uakseptabel sosial kontroll med religion. Derfor ville jeg være så tydelig.

Når det gjelder demokrati, ser jeg lettere poenget hans. Og Fjeld har rett – de aller fleste av oss som er muslimer i Norge, respekterer demokratiet. Her vedgår jeg at angrepet mitt var rettet mot forfekterne av radikal islam, som mildt sagt ikke gjør det. Jeg ber likevel om respekt for at jeg føler et ekstra behov for å være tydelig på dette. Det er vi som tilhører det – i denne sammenheng – store flertallet av norske muslimer, som rammes av det disse tullingene sier og gjør.

Det er arbeiderklassen som bor i områdene hvor det blir dårlige levekår fordi nyankomne ikke blir integrert.

Så misliker Fjeld begrepet «norske verdier», og bruker mye plass på dette. Selv mener jeg vi har større problemer i vårt samfunn, enn at nordmenn de siste 25 år har fått litt mer selvtillit enn vi hadde da «typisk norsk» var synonymt med teit, og Gro i sin nyttårstale i 1992 ville sette litt mer mot i oss (hun brukte «god» i betydningen «flink», ikke «snill», til Fjelds orientering).

Ikke unikt norsk, men også norsk
Jeg mener likevel at både likestilling og demokrati i høyeste grad er verdier. Ingen av dem er unikt norske, men de er også norske. Og de deles ikke av alle i hele verden, for å si det mildt. Likestilling, slik vi oppfatter begrepet, er nesten for en nymotens oppfinnelse å regne. Der er Norge utvilsomt et historisk foregangsland. Demokrati av vår type er heller ikke en globalt enerådende verdi. En annen verdi – det å samle seg bak en sterk leder og sørge for at nasjonen framstår samlet og tøff med orden i rekkene – er vel så populær for tiden, selv i noen europeiske land.

Human, rettferdig og solidarisk politikk
Så til det problematiske med Fjelds innlegg. Gjennom koblinger og bisetninger angriper han meg for å stå for en inhuman politikk. Jeg vil svare direkte: Arbeiderpartiets enstemmige migrasjonsutvalg foreslår reformer som vil gi en mer human, rettferdig og solidarisk flyktning-/asylpolitikk. Dette er grundig argumentert for i innstillingen, en rekke innlegg og kronikker, samt i de gode møtene jeg har hatt med partivenner i samtlige fylker. Er Fjeld uenig i denne argumentasjonen, kan vi få en fruktbar debatt.

Arbeiderklassen rammes
En mer direkte beskyldning er at jeg setter innvandrere og arbeidsfolk opp mot hverandre, uten at Fjeld tar seg bryet med å sitere eller argumentere. Han kunne ha sitert det jeg faktisk sa om dette i Klassekampen 25. juni: «– Får vi ikke kontroll over innvandringen og integreringen, svikter vi arbeiderklassen. Det er arbeiderklassen som rammes av lavlønnskonkurranse når innvandrere havner utenfor arbeidslivet. Det er arbeiderklassen som bor i områdene hvor det blir kriminalitet og dårlige levekår fordi nyankomne ikke blir integrert.»

Er Fjeld uenig i dette, kan vi også få en fruktbar debatt. Men det er det vi bør prøve å tilstrebe, spesielt mellom medlemmer av et sosialdemokratisk, sivilisert parti.