En dugnad for demokratiet

 
Foto: frivillighetnorge.no
Organisasjonslivets betydning for framvekst av allmenn stemmerett kan ikke undervurderes, påpeker Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge, i sitt leserinnlegg.
0Shares
Latest posts by Birgitte Brekke, generalsekretær i Frivillighet Norge (see all)

Allmenn stemmerett er sammen med ytringsfrihet og organisasjonsfrihet grunnpilarene i et demokrati. Frivillige organisasjoner spilte en viktig rolle for å drive fram allmenn stemmerett. Den rollen bør organisasjonene bruke stemmerettsjubileet til å pusse støvet av. I 1913 handlet det om stemmerett for alle, i 2013 handler det om å få folk til å bruke den.

Et levende demokrati avhenger av at folk bruker stemmeretten. 76 prosent av alle stemmeberettigete deltok i forrige Stortingsvalg. Blant ungdom og innvandrere var andelen imidlertid langt lavere; bare halvparten bruker stemmeretten. Stemmerettens forkjempere må derfor på banen igjen.

Organisasjonene er den enkleste veien til deltakelse i samfunnsliv og politisk påvirkning. 84 prosent av befolkningen bruker muligheten og har meldt seg inn i organisasjonene. Alle typer organisasjoner – kulturorganisasjoner, idretten, barne- og ungdomsorganisasjoner og interesseorganisasjoner – er viktige for demokratiet. De har synspunkter på arealbruk, forurensning, diskriminering og bygging av folkehelse. Stemmeretten innebærer enda en mulighet for medlemmene i organisasjonene til å si fra om saker politikerne bør prioritere. Enten det er ny fotballbane, reduksjon av svevestøv, inkludering og morsmålsopplæring eller fattigdomsbekjempelse.

– Send din stemme
Til sammen er vi nesten 100.000 lokale frivillige lag og foreninger i Norge. Ingen har bedre forutsetninger enn oss for å bidra til økt valgdeltakelse. Frivillighet Norge oppfordrer derfor alle typer frivillige lag og foreninger til å bidra til at flere bruker stemmeretten 9. september. Bli med på demokratidugnad i frivillighetens egen stemmerettskampanje på Facebook-siden ”Send stemmen din til Stortinget”.

Vi ber alle lag og foreninger om å oppfordre medlemmer, sympatisører, skoleklasser og andre til å laste opp bilder som beskriver hva de mener politikerne må ta tak i. Kanskje kan bildetakingen være en aktivitet i pausen på kor- eller korpsøvelsen, eller på 4H-klubbens møte? For da er dere med i konkurransen om å få bildet utstilt på Eidsvolls plass før valget. Vinnerbildene blir også trykket i et hefte som skal deles ut til alle stortingsrepresentantene.

Sammen skal vi lage Norges viktigste huskelapp til dem bestemmer i landet vårt og samtidig sørge for at valgdeltakelsen øker!