Hjem Forfattere Artikler av Farhan Shah

Farhan Shah

10 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Eksistensialistisk filosof, doktorgradsstipendiet i moderne islamsk filosofi og teologi ved TF, Islam-rådgiver ved senteret for Prosess-studier, California
Hvis målet vårt er å forstå radikaliserte mennesker, må vi anstrenge oss mentalt og prøve å se verden fra deres ståsted, skriver Farhan Shah i dette innlegget. 
– Ja, Gud har kontroll, men gjennom barmhjertighet og forsonende kjærlighet, ikke gjennom forutbestemmelse og forhåndskunnskap, skriver Farhan Shah
I et liberalt demokrati har vi rett til å kunne uttrykke oss om religioner på vanærende vis. Men bør vi uttrykke oss på en måte som med overlegg krenker hellighetene?, spør Farhan Shah.
Kritikk av religion er både bra og nødvendig. Det kan dog være greit å gjøre seg kjent med noen redskaper som gjør prosessen lettere.
Vårt kulturelle verdensbilde, samt vår psykologiske idé om «de andre» forklarer noe av vår tilbøyelighet til terrorisme. En allmennmenneskelig innsats er nå på høy tid.
Fredag 22. juli 2011 er en dag som har brent seg fast i landets kollektive bevissthet. Nå har også begivenhetene i El Paso blitt en påminnelse om hvordan språk skaper holdninger.
Etter mitt syn er den beste formen for kritikk, selvkritikk, skriver Farhan Shah.
Når en troende slutter å undersøke sine egne oppfatninger, svikter vedkommende det ansvar som følger med å være et tenkende vesen, skriver Farhan Shah.
Mohammad Mostafaei sine generaliseringer av et historisk skrekkeksempel gjennom å overføre disse til en svært forskjellig historisk kontekst, er uheldig.
Over en milliard menneskeliv på global basis bekjenner seg til islam. Dermed kan islam beskrives som en enestående legitimeringsinstans på ulike nivå da den spiller en sentral rolle i muslimenes liv – kognitivt, politisk, historisk og kulturelt.