Hjem Forfattere Artikler av Farhan Shah, muslimsk filosof

Farhan Shah, muslimsk filosof

Farhan Shah, muslimsk filosof
6 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Vårt kulturelle verdensbilde, samt vår psykologiske idé om «de andre» forklarer noe av vår tilbøyelighet til terrorisme. En allmennmenneskelig innsats er nå på høy tid.
Fredag 22. juli 2011 er en dag som har brent seg fast i landets kollektive bevissthet. Nå har også begivenhetene i El Paso blitt en påminnelse om hvordan språk skaper holdninger.
Etter mitt syn er den beste formen for kritikk, selvkritikk, skriver Farhan Shah.
Når en troende slutter å undersøke sine egne oppfatninger, svikter vedkommende det ansvar som følger med å være et tenkende vesen, skriver Farhan Shah.
Mohammad Mostafaei sine generaliseringer av et historisk skrekkeksempel gjennom å overføre disse til en svært forskjellig historisk kontekst, er uheldig.
Over en milliard menneskeliv på global basis bekjenner seg til islam. Dermed kan islam beskrives som en enestående legitimeringsinstans på ulike nivå da den spiller en sentral rolle i muslimenes liv – kognitivt, politisk, historisk og kulturelt.
X