Hjem Forfattere Artikler av Morten Tjessem, generalsekretær, NOAS

Morten Tjessem, generalsekretær, NOAS

1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Det sies at integreringen går seg til med tiden. Dette stemmer godt når det gjelder annen generasjons innvandrere. De har omtrent like mye utdanning, arbeid og inntekt som befolkningen for øvrig. Statistikk over sysselsetting blant flyktninger viser imidlertid at det tar svært lang tid før denne gruppen kommer i arbeid.