Tankegods: Frederick Douglass

1Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Tirsdag, 25. august 2020 fra kl 19.30 til 20.30
Litteratur på Blå

Som en sentral fanebærer i borgerrettsbevegelsen er Douglass et av de viktigste navnene i amerikansk historie, og han er på ingen måte mindre aktuell i dag. Douglass’ arbeid for sosial reform, hans biografier og taler, og ikke minst hans livshistorie som frigitt slave og senere statsmann, har gjort ham til en bauta i abolisjonismens og menneskerettighetenes historie og litteratur. Denne kvelden er viet hans tankegods og innflytelse, og hvorfor han er viktig i dag.
I panelet sitter Louisa Layne, postdoktor i allmenn litteraturvitenskap og forfatter og oversetter Marjam Idriss.

Ordstyrer er Mohamed Abdi, lærer og spaltist.

Arrangementet er åpent for inntil 25 publikummere, og blir også strømmet på Litteratur på Blås FB-side.