Seminar om sårbare migranter

498Shares

18. januar 2021

Frelsesarmeen – både i Norge og internasjonalt – har møtt papirløse migranter, de som venter på oppholdstillatelse, de som har endt opp på gata fordi arbeidsgiver ikke hadde sikringsordninger idet permitteringer slo til og de som har blitt identifisert som mulige ofre for menneskehandel.

Bli med på Frelsesarmeens frokostseminar om hvordan covid-19 har påvirket sårbare arbeidsmigranter 21. januar kl. 8.30. Gratis og åpent for alle.

Ansatte i Frelsesarmeen vil ut fra sine ulike roller og perspektiver fortelle om hva de har sett under koronaen, og hvordan de har endret praksis for å kunne hjelpe til tross for smittevernsrestriksjoner.

I tillegg har vi med oss Jeroen Hoogteijling, koordinator for Frelsesarmeens Europeiske anti-trafficking-nettverk og Priscilla Santos, internasjonal koordiator for Frelsesarmeens anti-traffickingarbeid. De deler kunnskap om hvordan Frelsesarmeen ser på situasjonen globalt, og hvordan Frelsesarmeen har arbeidet så langt – og hvordan vi ruster oss for situasjonen som kommer når samfunnet åpner igjen.

Seminaret ledes av Petra Brooke, koordinator for Frelsesarmeens anti-trafficking-arbeid i Norge, Island og Færøyene.

Det vil være anledning for spørsmål og samtale etter hver innleder.

Frokostmøtets erfaringsdelere

Leif Tore Solberg: Leder for Safe House Filemon. Har siden oppstarten i 2016 bygget opp en profesjonell og helhetlig praksis for ivaretakelse av ofre for tvangsarbeid og tvangstjenester. Utdannet sykepleier, tidligere leder for Jobben Lillehammer (rusomsorgen). Leif Tore og hans kollegaer på Filemon har bidratt til å styrke vår kunnskap og forståelse for menn som er utsatt for utnyttelse.

Aleksandra Czech: Konstituert leder ved Frelsesarmeens migrasjonssenter. Aleksandra har arbeidet opp et omfattende informasjonsarbeid og hjelpearbeid for arbeidsmigranter og assisterer jevnlig personer som har blitt utnyttet i arbeid. Hun har lang og internasjonal erfaring fra anti-traffickingarbeid.

Kari Klingsheim: Diakoniarbeider i Kristiansand korps (nærmiljøkirke). Lang erfaring i arbeidet med å møte sårbare migranters behov. For romfolk med tiggerproblematikk og for flyktninger – spesielt de ureturnerbare – har hun de siste årene hatt et sterkt engasjement.

Jeroen Hoogteijling: Koordinator og leder for Frelsesarmeens europeiske anti-trafficking-nettverk. Company secretary for Social Welfare & Healthcare Foundation i Frelsesarmeen i Nederland. Jeroen har et omfattende engasjement for sosial rettferdighet og har utviklet mange prosjekter i Nederland, som Safe Havens som i dag bidrar til å gi informasjon om rettigheter og støtte til ofre for menneskehandel.

Priscilla Santos: Internasjonal koordiator for Frelsesarmeens anti-traffickingarbeid. Hun har tidligere ledet an traffickingarbeid i en av Frelsesarmeens territorier i USA. Priscilla er i tillegg Adjunct Professor ved Vanguard University’s Global Center for Women and Justice hvor hun underviser i sosial rettferdighet og helhetlig omsorg til ofre for menneskehandel. Hun har en Master in Intercultural Studies, og har spesialisert seg i International Development & Children at Risk fra Fuller Theological Seminary.

Nyhetssak fra NRK 12. januar 2021: Det er omfattende brudd på koronaregler i den useriøse delen av norsk byggebransje, mener Fair Play Bygg og Frelsesarmeens Migrasjonssenter. – Dette kan sette liv i fare, sier bransjeforeningen i NHO. Les saken her

Les mer om:

Frelsesarmeens arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel

Frelsesarmeens migrasjonssenter

Frelsesarmeens Safe House Filemon

https://frelsesarmeen.no/aktuelt/seminar-om-sarbare-migranter