Interkulturell kommunikasjon i helse– og sosialt arbeid med flyktninger og innvandrere

1Shares
Redaksjonen
Latest posts by Redaksjonen (see all)

Friday, 12 March 2021

Hvilke utfordringer møter vi i kommunikasjon med personer med fremmedspråklig bakgrunn?

Målgruppe:
Seminaret er nyttig for alle som jobber med barn, ungdom og familier med flyktningbakgrunn. Helse- og sosialarbeidere som har kontakt med eller arbeider med personer med fremmedspråklig og fremmedkulturell bakgrunn. Psykologer, leger, barnevernspedagoger, sosionomer, sykepleiere, lærere, barnehageansatte, ansatte på asylmottak, omsorgssentre, NAV, BUP, fritidsklubber o.l.

Kursansvarlig er studieleder i RBUP: Leoul Mekonen

Les mer om kurset og meld deg på her:
https://www.r-bup.no/no/vi-tilbyr/kurs-og-utdanning#!educourse=487254

https://www.facebook.com/events/223394646114219/