Hva snakker vi om når vi snakker om 22. juli?

23Shares
Men hva ligger egentlig i et slikt oppgjør? Hva har vi snakket om? Hva har vi ikke snakket om? Hva bør vi snakke mer, og kanskje mindre om, 10 år etter 22. juli 2011?
I panelet:
– Lisbeth Kristine Røyneland, leder for Støttegruppen etter 22. juli
– Varin Hiwa, leder i Oslo AUF
– Tonje Brenna, fylkesrådsleder for Viken fylkeskommune
– Beatriz Jaquotot, styremedlem i Benjamins minnefond
– Cora Alexa Døving, forsker ved HL-senteret
Samtalen fasiliteres av Anne Talsnes, formidlingsansvarlig ved 22. juli-senteret. Arrangementet åpner en lengre arrangementsrekke i regi av 22. juli-senteret.
Link til event