Hvordan forebygge ungdomskriminalitet?

1Shares
De aller fleste ungdommer er lovlydige og oppfører seg bra. Dette gjelder også for de mest kriminelt belastede områdene i Oslo. Ungdomskriminaliteten har imidlertid utviklet seg i feil retning de siste årene. Spesielt med tanke på økningen i antall unge gjengangere. Det er bekymringsfullt fordi det betyr at reaksjonene fra samfunnet ikke har fungert for denne gruppen.
Agenda inviterer til debatt.
– Hvorfor blir noen unge rekruttert inn i kriminelle gjenger?
– Hvordan hjelpe dem tilbake til et normalt liv igjen?
– Hva må gjøres for å forebygge ungdomskriminalitet?
Paneldeltakere:
– Randi Rosenqvist, psykiater og nestor i rettspsykiatri.
– Maria Aasen-Svensrud, stortingspolitiker (Arbeiderpartiet).
– Jan Bøhler, stortingspolitiker (Senterpartiet).
– Dara Goldar, SV-medlem og grunnlegger av «Unge Holmlianere».
– Ordstyrer: Sylo Taraku, Agenda-rådgiver.
Arrangementet strømmes, men det er også mulig å delta fysisk. Send e-post til [email protected]
Tidspunkt: 15.06, 17-18.00.