Utdanning i et multietnisk samfunn

0Shares

Hvert år holder Gary Weaver over 100 taler, foredrag, seminarer og workshops om alt fra kultursjokk, samarbeid mellom folk med forskjellige kulturbakgrunner, interkulturelle forhandlinger og mye mer.

Weaver har vært professor i 39 år, og har blant annet forelest om flerkulturell utdanning for American University sitt pedagogiske fakultet, om flerkulturell ledelse og personalbehandling ved eget institutt (Intercultural Management Institute), og ved instituttet for internasjonale studier ved American University.

Mer informasjon om ham her: http://veracity.univpubs.american.edu/today/vol/11/13/112707_weaver.html  
og her: http://www.american.edu/sis/faculty/facultybiographies/weaver.htm  

I dette foredraget om utdanning i et multietnisk samfunn, vil Weaver fokusere på forholdet mellom majoritet og minoritet, brobygging og global bevissthet, og han vil legge fram konkrete forslag til tiltak for hva man kan gjøre for best mulig å håndtere den multikulturelle hverdagen. Weaver er kjent for å snakke om komplekse emner på en engasjerende og tilgjengelig måte for mange forskjellige publikum. Han er konkret og løsningsorientert og snakker fra lang erfaring.

Program

14:00-14:30 Ankomst / introduksjon / forfriskninger
14:30-15:15 Foredrag
15:15-15:30 Pause og forfriskninger
15:30 og utover Spørsmål og svar / dialog

Foredraget er gratis. Alle er velkomne, så selv om dere ikke kan bli hele tiden, er det bare å stikke innom.

Dette er en veldig fin sjanse til å få litt faglig påfyll, og til å møte og nettverke med ulike aktører fra forskjellige institusjoner og instanser som jobber med ungdom, utdanning og mangfold.

Det er fint om dere kan si fra til [email protected]  eller sende SMS til 48253231 innen mandag 18. august om dere vil delta, så vi vet omtrent hvor mange som kommer.

På vegne av våre samarbeidspartnere i dette tiltaket; Den amerikanske ambassaden, Utdanningsforbundet og OMOD, ønsker vi alle hjertelig velkommen!