Tekstlesning av Uma Narayan

0Shares

Søkelyset rettes på Uma
Narayans arbeider. Narayan viser hvordan forskere både fra land i den
tredje verden og i Vesten har misforstått og feiltolket feminisme i
den tredje verden som uttrykk for vestliggjøring. Boka heter
Dislocating Cultures: Identities, Traditions, and Third-World
Feminism (Routledge 1997). Innledere er blant annet Rachel Moni Paul,
rådgiver ved Likestillingssenteret og Thomas Walle, stipendiat, NOVA.