Hvordan veilede minoritetsungdom?

0Shares

MESTRINGSMETODER FOR VEILEDERE OG RÅDSØKERE

Ungdom er stadig i valgsituasjoner, der den enkeltes selvtillitt og kunnskap om muligheter er avgjørende for hvor konstruktivt veivalget blir. Hvordan velge riktig? Minoritetsungdom stiller veiledere og rådgivere ovenfor nye utfordringer.

Veiledere kan ha en betydelig rolle som ”pekere” og ”stop`ere”. Hvordan gi minoritetsungdom mestringsfølelse og forståelse for sin egen livssituasjon? Hvordan motivere ungdom til å sette seg egne mål og jobbe mot disse?

Kursholder er megler og basketballproff Marco Elsafadi. Han startet organisasjonen New Page Oslo. Organisasjonen tar for seg ungom som har gått seg vill i samfunnet. Organisasjonen megler i konfliktsaker mellom ungdom og skole, ungdom og foreldre, ungdom og barnevern, ungdom og politiet. Målet er å sette i gang prosesser der ungdom møter støtte, omsorg og ansvar. I dag er Elsafadi leder for New Page Norge, en stiftelse som står for skolering, veiledning og kvalitetssikring av syv lokale New Page prosjekter, som i dag finnes i Oslo, Kristiansand, Bergen, Kongsberg, Asker og Bærum

”(…)de er ofte litt mer enn etnisk norske barn, har med litt ekstra bagasje, kan være litt mer usikre, litt mer stolte, litt mer erfarne, ha litt mer å bevise og har behov for litt mer oppmerksomhet fra voksenverden rundt, litt flere øyne som ser- litt mer støtte, – litt mer veiledning- litt større romslighet(…)”

Marco Elsafadi
Regjeringens Dialogkonferanse 2002.

For hvem:

Temaet er relevant for alle som arbeider med minoritetsungdom. Seminaret henvender seg spesielt til rådgivere ved skoler, helsesøstere, barnevernskonsulenter, sosialkonsulenter, informasjonsmedarbeidere, flyktningekonsulenteer og andre interesserte.

Kort bakgrunnsinformasjon om Unginfo:

UngInfo er en tjeneste som hjelper ungdom i alderen 15 – 26 gjennom informasjonsjungelen, til å finne seg til rette på jobb, bolig og utdanningsmarkedet. UngInfo har ca 20 000 ungdom innom kontoret i året, og andelen minoritetsungdom som bruker oss har vært økende de siste ti år. I dag antar vi at ca. 50% av våre besøkende er minoritetsungdom. Dette tyder på at det er et stort behov for våre tjenester hos denne gruppen. For mer informasjon se vår vedlagte brosjyre eller nettsider www.unginfo.oslo.no.

Deltakeravgift: ,-(inkl. lunsj og kaffe/te)

Deltakeravgiften overføres til kontonr. 1730 27 28488. Barne- og Ungdomsrådet i Oslo, UngInfo: Møllergata 3, 0179 Oslo. Merk overføring: seminar Mestringsmetoder for veiledere og rådsøkere, med navnet ditt og hvem du representerer.

PÅMELDINGS- OG BETALINGSFRIST 1. okt!

Send påmeldingen til:

Ungdomsinformasjonen i Oslo v/ Kari Susanne Fjeldstad
Møllergata 3, 0179 Oslo, tlf: 22415132
Faks: 22426371/E-post: [email protected]

Program

8.45-9.15 Registrering og kaffe/te

9.15-9.30 Åpning og praktisk informasjon ved Kari Fjeldstad, UngInfo

9.30-12.00 Mestringsmetoder for veiledere og rådsøkere
Hvordan veilede minoritetsungdom? ved Marco Elsafadi

12.45-14.45 Marco Elsafadi fortsetter

14. 45- 15.00 Avslutning/evaluering ved Kari Fjeldstad, UngInfo