Invitasjon til kurs i søknadsskriving

0Shares


Påmeldingsfrist: 14.oktober .


Kursinvitasjon

Kurset er for frivillige organisasjoner i Oslo og bydelene. Les mer i kursinivasjonen.

Program

Lørdag

kl 1000 – 1015 Registrering av deltakere

kl 1015 – 1030 Åpning ved bydelens direktør, Elisabeth Appe Beveney

kl 1030 – 1100 Introduksjon av tilskuddsordningene
      • kriterier og prioriteringer
      • hva menes med detaljert beskrivelse av tiltakene
kl 1100 – 1140 Introduksjon i enkel regnskapsføring og rapportskriving ved Veronica Bruce (pause etter behov)kl 1140 – 1200 Profilering og synliggjøring av organisasjoner gjennom enhetens hjemmesider

kl 1200 – 1230 Lunsj

kl 1230 – 1430 Workshops 1

Kaffe- og te pause etter behov

kl 1430 – 1500 Kommentarer, spørsmål og oppsummering

Representanter fra Flyktning- og innvandreretaten og Rådet for innvandrerorganisasjoner vil være tilstede på workshops

Søndag

kl 1000 – 1015 Registrering av deltakere

kl 1015 – 1020 Åpning ved enhetsleder Trond Borgersen

kl 1025 – 1200 Workshops 2 – fortsettelse fra lørdag 05.11.05

kaffe og tea pause etter behov

kl 1200 – 1230 Lunsj

kl 1230 – 1330 Workshops 3 – kaffe og tea pause etter behov

kl 1330 – 1345 Kulturelt innslag

kl 1345 – 1445 Presentasjon av gruppearbeidene

kl 1445 – 1500 Oppsummering/avsluting og evaluering