7 av 10 i Oslo bruker munnbind feil

Folk i Oslo er flinke til å bruke munnbind. Men mange bruker det på feil måte, sier Lise Grinaker, fagsjef i nettapoteket Farmasiet.

– Trygt for kreftpasienter å ta koronavaksinen

Fagpersoner og myndigheter anbefaler at kreftpasienter blir prioritert i vaksinekøen.

Gravide bør ikke få koronavaksinen

Det er ennå ikke testet hvordan koronavaksinen virker på gravide. Derfor bør ikke gravide få koronavaksine, opplyser Folkehelseinstituttet.

Strengere tiltak mot smitte av Covid 19

- Alle serveringssteder m...

Sanitære kontrollregler styrkes i Oslo byggeplasser

Søndag 28. februar etablerte Oslo kommune strengere tiltak for å dempe veksten av infeksjoner i byggeplasser. Disse vil være i kraft fra 2. mars.

For få innvandrerkvinner får undersøkt brystene sine

Alle kvinner mellom 50 og 69 år i Norge blir invitert til mammografi. Veldig få innvandrerkvinner fra ikke-vestlige kommer til undersøkelsen, viser en studie som Tidsskriftet for Den norske legeforening (Tidsskriftet) skriver om.