Ndey kobler høyt utdannede innvandrere

Norsk-gambier Ndey Jobarteh er organisasjonsrådgiver i "Sammen om en jobb".
Foto: Privat
Organisasjonen "Sammen om en jobb" kobler unge innvandrere med erfarne frivillige, i et mentorprogram på tvers av kulturer og generasjoner.

Ndey kom til Norge fra Gambia i 1999, og kjenner seg igjen i situasjonen til mange av deltakerne i programmet.

Jobb, og spesielt jobb som er kompetanserelevant, er personlig for veldig mange, og handler om å bli verdsatt som person og for kompetansen man innehar.

Da hun var ny i Norge gikk Ndey arbeidsledig i perioder. Hun vet godt hva motivasjonsmangel er.

Å kunne kjenne seg igjen i folks livssituasjon er et viktig aspekt, for da kan man gi tilrettelagt råd og motivasjon til å stå på. Jeg gikk i perioder selv på NAV, noe enkelte av deltakerne også har opplevd.

Eget jobbkonsulentfirma

Organisasjonsrådgiveren jobber med synliggjøring overfor bedrifter, informasjon og kobling av mentorer. Fra før har hun eget jobbkonsulentfirma som hun drev i Norge og Gambia, vært aktiv i flere afrikanske nettverk, og skrevet barnebok.

For henne er spesielt samspill mellom mentor og deltaker viktig.

Ofte er mentorene døråpnere for folk som har stor jobbkapasitet og ønske om å bidra til samfunnet. Som oftest handler det om nettverk, om at mange av våre deltakere mangler nettverk og har stått fast. For oss har mentorene stor betydning, siden de er en nøkkel inn i arbeidslivet.

IT-ingeniører

Veldig mange av deltakerne har høy utdannelser innenfor bransjer som har jobbmulighet, blant annet innenfor IT og helse.

Når vi får høre at en mentor hjelper folk ut i praksis eller fast jobb er dette gledelig. Vi er med på å gi nytt giv til folk som har stått i stampe i flere år og gjerne havnet bakerst i søkerbunken. Vi har å gjøre med folk som er etterspurte, men ikke lyktes i å få en fot inn i relevante jobber.

Spesielt i den situasjonen vi er i nå kunne vi fått ut flere til å jobbe i helsevesenet.

Noe overraskende er at flere deltakere har fått fast jobb i løpet av fjoråret.

Her tenker vi spesielt på en situasjon preget av pandemi, og hvor mange permitteres eller mister jobben. Grunnet pandemien har vi fått mange deltakere som jobbet i utsatte næringer, og som også vurderer kompetanseheving og skifte av bransje.

Koblet over hundre

Ndey sier at organisasjonen har i løpet av siste året koblet 101 mentorer og deltakere.

– Igjen viser dette at det skjer positive ting, selv midt under de vanskelige forholdene som preger arbeidslivet. Stadig flere tar også kontakt for å bli mentorer.

Kursene er også møteplasser for fagutveksling og for språkpraksis.

Språkkompentanse sees som viktig, og de aller fleste av deltakerne har språknivå tilsvarende B1 og oppover. Samtalene hjelper også som inngangsport i de norske arbeidskodene. Jo mer man kan om norske arbeidskoder, desto lettere er det å få jobb.

Spør om arbeidsevne

Ndey merker ofte at bedrifter ikke kommer i kontakt med flerkulturelle arbeidstakere.

Når det først skjer er det ofte ikke mangel på folk som vil være mentorer. Jeg ser det som viktig at vi heller fokuserer på arbeidsevne enn på hva slags person man kommer til å ansette.

Utover året skal nettverket sette opp «mangfoldsfrokoster», hvor fokuset er kontakt med bedrifter og ledere.

For oss er dette en gruppe som det blir viktig å jobbe opp mot, spesielt med tanke på rekruttering, og hvordan vi skal hjelpe til med å finne de mest egnede kandidatene. Hele tankegangen er å få ressursindivider inn i riktig jobb, som kan bidra til bedriften eller bransjen.