Filmatiserer førstegenerasjonstamilenes sykehjemsfrykt

Filmregissør Stephen Selvarajah tar opp eldre tamilers frykt for sykehjem i ny film.
Foto: Privat
Norsk-tamilske eldre opplever å havne sykehjem ofte som utfordrende, mener regissør Stephen Selvarajah.
460Shares

Filmen Part 5, som har regisserte i løpet av i år, tar opp et tema som han mener bør bli problematisert blant norsk-tamiler.

– Nå er det flere av førstegenerasjonsinnvandrerne som nærmer seg 60-årsalderen. Her har mange levd strevsomme liv, hvor de har jobbet hardt og stått på. Flere havner i alderen hvor man begynner å bli eldre og havner på sykehjem.

I filmen tar man opp problemstillingen basert på enkelthendelser i det tamilske miljøet. Hovedpersonen strever med tankene om å la sin forelder komme på sykehjem.

– Her er det mange som kjenner seg igjen i disse vanskelige vurderinger. Skal man ha foreldrene hjemme eller sende dem til et sted hvor de får store vansker med å kommunisere, og hvor det meste virker fremmed?

Thurupan Sivasubramaniam, som er del av filmproduksjonsteamet, viser til at dette er et omdiskutert emne.

– Filmen tar opp en veldig konkret problemstilling som angår mange, som handler om generasjonskløfter blant tamilene, og motsetningsforhold mellom tradisjon og hverdagen i en ny kulturell virkelighet.

Kulturelt isolerte

I tradisjonell tamilsk kultur er det vanlig med flergenerasjonshusholdninger, noe som ofte er tilfelle i Norge.

– Samtidig er det stadig flere som ser seg nødt til å sende foreldre til sykehjem, fordi moderne norsk livsstil krever fokus på jobb og egen familie.

For de eldre, spesielt de eldre med kort botid i Norge som kom gjennom familiegjenforening, er det å bli sendt til sykehjem lite gunstig.

– Eldre med kortest botid snakker som regel veldig lite norsk, og kan ikke kommunisere språklig eller kulturelt med de ansatte. For dem vil et sykehjemsopphold føre til isolasjon. Så er jo også hele konseptet med sykehjem ukjent, siden man kommer fra en kultur hvor man forventer at barna passer på deg når man blir eldre.

Eldres verdighet

Navnet Part 5 forklarer han med at det er siste fasen i livet, fra pensjonsalderen og årene etter.

– I filmen viser vi til en generasjons- og kulturkonflikt som skjer i tamilske miljøer andre steder, ikke bare Norge. Når folk tar med eldre familiemedlemmer til et vestlig land, for så å sende de til et sykehjem når ting ikke går etter planen, er et fenomen mange kan relatere til.

– Hvorfor ser du det som viktig å problematisere dette i filmen?

– Selv tenker jeg at det er viktig at folk passer på sine eldre hjemme, og strekker seg til. I noen tilfeller kan det være for vanskelig, og det er akseptabelt med sykehjem som løsning. Men i de tilfellene hvor man har tatt med eldre slektninger fra hjemlandet er det uverdig. For her handler det om verdighet, om at disse eldre villet kunne leve et bedre liv på Sri Lanka enn isolert på et norsk sykehjem