Flerkulturell ungdom tar ordet i ny antologi

Gjennom bokantologien "Ungdommen nå til daX" ønsker Agenda X å utvide flerkulturelle unges ytringsrom
Foto: jobbx.no
Agenda X, ungdomsavdelingen til Antirasistisk Senter, presenterer 45 unge stemmer som tilsammen gir et nyansert og mangesidig bilde av oppvekst i Norge i dag.
0Shares
Førstkommende lørdag lanseres antologien Ungdommen nå til daX på Deichmanske Grünerløkka. Gjennom noveller, lyrikk, kronikker, sangtekster, fotografier og illustrasjoner, utvider ungdommen ytringsrommet sitt. 
 
Ved å utgi boken ønsker Agenda X å normalisere mangfoldet i samfunnet og bryte ned fordommer mot ungdom. Litteraturansvarlig i Agenda X, Marie Dahl Lund, mener dette handler om en demokratisering av det offentlige ordskiftet.
 
Hun viser til at antologien er resultatet av et ettårig prosessorientert arbeid.
 
–  Vi i Agenda X har et formål om å være en trygg møteplass for ungdommer og unge voksne mellom 13 og 26. Ungdom vi snakker med forteller oss at de føler seg fremmedgjort og tråkket på i møte med fremstillingen av ungdom i mediebilde og offentligheten. 

Ulike temaer

Skribentene tar for seg ulike temaer som identitet, utenforskap, rasisme, tradisjoner, forventningspress, mental helse, overgrep, kjønn, brudd, kjærlighet og festkultur. 
 
– Oppvekst er en slags rød tråd i boken, men et av formålene med utgivelsen er å vise at unge er en uensartet og variert gruppe. Folk får innblikk i deres hverdag, interesser og følelser.

Ut mot stigmatisering

Navnet Ungdommen nå til daX er hentet fra den klassiske greske historien.
 
– Frasen “ungdommen nå til dags” siterer filosofen Sokrates, og viser hans subjektive blikk på datidens unge. Våre dagers unge opplever mye av det samme, et slags oppfatningsgap som medfører misforståelser. For oss er det viktig i dette prosjektet at ungdommer kommer til uttrykk på en måte som kan motvirke forhåndsdømming.
 
Forhåndsdømming som kan ofte føre til stigmatisering, hevder Lund:
 
– Unge er en gruppe som blir ofte latterliggjort, feiloppfattet og stigmatisert. Et eksempel på dette er debatten som nå går rundt klima og skolestreik. Og da er det desto viktigere at de har plattformer som motvirker denne utviklingen, og hvor de får komme til orde. Gjennom utgivelsen vil vi at ungdommenes perspektiver og virkelighet skal synliggjøres og danne et utgangspunkt for den offentlige samtalen. Derfor må ungdommene selv komme til orde. I antologien vil også unge skal kjenne seg igjen heller enn å bli fremmedgjort.