Statsbudsjettet 2021:

Styrker mangfoldet i kunst- og kulturliv, idrett og frivillighet.

Kulturminister Abid Q. Raja sier kultursektoren skal få 30 millioner for å styrke mangfoldet.
Foto: Ram Gupta
Kultursektoren skal inkludere alle, uavhengig av kjønn, bosted, etnisitet, religion, seksuell orientering, funksjonsevne, sosial og økonomisk bakgrunn.
23Shares

Rundt 30 millionar gis til å videreføre og styrke arbeidet med mangfold, integrering og likestilling på kunst- og kulturfeltet ved å støtte institusjoner og aktører som har søkt om støtte til mangfoldsarbeid, melder regjeringen.no.

Regjeringen viderefører Norsk kulturråds rolle som nasjonal koordinator for arbeidet med mangfold i kunst- og kulturlivet.

Regjeringa foreslår også å etablere en tilskuddsordning på åtte millioner kroner for å styrke arbeidet mot diskriminering, rasisme og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner og lokale myndigheter kan søke om støtte til aktiviteter som skal fremme mangfold og dialog.

– Kunst og kultur har ein unik posisjon til å gi rom for eit mangfold av ytringer, minske avstand og binde mennesker sammen. Gjennom inkluderende og bred deltakelse kan vi skape samhold og fellesskap. Men mer mangfold kommer ikke av seg selv, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja til regjeringen.no.