Melby ber flere kommuner bruker regjeringens integreringspakker

Guri Melby
Flere kommuner bør bruke  mulighetene til å gi flyktninger og nyankomne innvandrere mer hjelp, sier Guri Melby.
Foto: Regjeringen
Ny undersøkelse viser at de fleste kommunene mener mer norskopplæring og utvidet introduksjonsprogram har fungert godt.
9Shares

Samtidig er det store forskjeller i hvor mange tiltak i integreringspakken som brukes.

– Det er positivt at kommunene mener at integreringspakken virker, men det er for stort sprik i hvordan de benytter seg av tiltakene. Enda flere kommuner bør bruke  mulighetene til å gi flyktninger og nyankomne innvandrere mer hjelp og bedre kompetanse. Det er avgjørende for at den enkelte skal ha frihet og mulighet til å bli en del av samfunnslivet og komme seg inn på arbeidsmarkedet, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby til Kunnskapsdepartementet.

Har foreslått ny integreringspakke

Forskningsinstituttet NIBR har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet levert den første delen av evaluering av integreringspakken.

– Rapporten gir oss nyttig kunnskap om hvordan pakken brukes av kommunene og fylkene i integreringen av innvandrere og flykninger. Regjerningen har foreslått en ny tiltakspakke denne våren, hvor vi blant annet viderefører utvidet norskopplæring og utvidet programtid. Her må kommunene ta i bruk alle de ekstra virkemidlene som følger med for å gi enkeltpersoner enda bedre mulighet til å lykkes. Det er også viktig at kommunene og fylkeskommunene får på plass et godt samarbeid om karriereveiledning, sier Melby.