Fellesreligiøst opprop til valgkampfokus på barnefattigdom

Stadig flere barn blir fattige i Norge. Flere trossamfunn har kommet med en bekymringsmelding mot utviklingen.
Foto: Pixabay
Religions- og livssynslederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har samlet seg bak en felles uttalelse vedrørende barnefattigdom.
381Shares

Fellesuttalelsen uttrykker bekymring for at barnefattigdom er et problem som rammer stadig flere i vårt samfunn.

Oslo katolske bispedømme, Muslimsk Dialognettverk, Buddhistforbundet, Human-Etisk Forbund, Det mosaiske trossamfunn, Sikhsamfunnet i Norge, Ahmadiyya muslim jama´at, Sanatan Mandir Sabha, Norges Kristne Råd, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, Kristensamfunnet i Norge, og Holistisk Forbund har signert uttalelsen.

– Vi ser at fattigdommen reproduseres i neste generasjon, ved at de som vokser opp i fattige familier ikke like ofte får tilgang til utdanning og yrkesliv. Vi vet at aleneforsørgere og mennesker som sliter med rus også er særlig utsatt. Vi vet også at barnefattigdom ofte henger ofte sammen med innvandring, men ikke alltid. Vi vil oppfordre politikerne til å basere sin politikk på rettferdighet for alle våre barn, skriver de via en pressemelding.

Utfordrer til diskusjon

Religions- og livssynslederforumet utfordrer politiske ledere til å ta den økende barnefattigdommen på fornyet alvor.

– Vi er midt i valgkampen, og politiske utspill som viser forskjeller mellom partiene får forrang. Vi vil likevel utfordre de politiske partiene til å løfte fram barnefattigdommen som et viktig tema, og et tema vi må jobbe med på tvers av politiske skillelinjer.

Videre oppfordrer man politikerne til å ta grep.

– Vi ser barnefattigdom også i våre tros- og livssynssamfunn, og utviklingen bekymrer oss som ledere. I våre egne sammenhenger vil vi bidra til at barn fra fattige familier får delta på lik linje med alle barn i aktiviteter og på leir i vårt tros- eller livssynssamfunn. Samtidig ber vi politiske ledere til å løfte denne tematikken og komme med konkrete tiltak som reduserer gapet mellom fattig og rik.