Arbeidsinkludering tema for Årets Sosiale Entreprenør

Flere selskaper som jobber med arbeidsinkludering er nominert til Årets Sosiale Entreprenør.
25 selskaper er nominert til prisen Årets Sosiale Entreprenør 2023. Vinneren kåres på NHOs Årskonferanse 5. januar.
4Shares

Styreleder i Ferd, Johan H. Andresen, mener de sosiale entreprenørene er i en egen klasse når det gjelder å inkludere flere i arbeidslivet.

– Sosiale entreprenører løfter frem ressurser i enkeltmennesker som andre ikke klarer å nyttiggjøre seg av. De finner måter å kvalifisere, rekruttere og verdsette kunnskap og erfaring fra mennesker i utenforskap. De ansetter utsatte eller de selger nye metoder og tjenester for at andre skal gjøre det, sier han.

I år har organisasjoner som støtter sosiale entreprenører rundt om i landet fått muligheten til å nominere selskaper som jobber med arbeidsinkludering.

– Vi gikk bredt ut og bad om å bli tipset om selskaper som jobber med arbeidsinkludering i en eller annen form. Vi har fått flere nye navn på listen som vi ikke kjente til fra før, sier styrelederen.

Flerkulturell jury

I juryen sitter Elham Binai, Direktør for mennesker og kultur i NHO, Ahmed Hassan, Ideelt AS (vinner av Årets Sosiale Entreprenør 2022), Ingunn Moser, Administrerende direktør i Diakonhjemmet Stiftelse, Mæland, Kari Mæland, Arbeidsdirektør i arbeidsgiverseksjonen i NAV. Johan H. Andresen fra Ferd er juryleder

Han forteller at nominasjonskomiteen også er et nytt grep i år, og at han er meget fornøyd med medlemmene i komiteen og i juryen som selv leder.

– Nominasjonskomiteen har jobbet gjennom informasjon om hvert enkelt selskap og vurdert de etter kriteriene innovasjon, skalerbarhet og økonomiske- og sosiale resultater. I tillegg, nytt av året, vurderes selskapene på deres bidrag til å få flere i arbeid, sier han.

Komiteen har valgt ut et knippe selskaper som får presentere seg for juryen. Juryen velger ut tre finalister og én vinner.

– Både nominasjonskomiteen og juryen har solid faglig tyngde og inngående kunnskap til temaet arbeidsinkludering. Vi er glade for å få deres perspektiver med i utvelgelsen, samtidig som de blir bedre kjent med sosialt entreprenørskap.