Vegvesen godtar ikke politiets ID-kort

0Shares

I et høringsskriv til politiet og vegmyndighetene foreslår Statens vegvesen en strengere linje overfor innvandrere som ønsker å få utstedt et norsk førerkort.

«Det har kommet fram at Politiets informasjonskort kun er basert på informasjon fra vedkommende asylsøker. Det ligger i sakens natur at oppgitt identitet i mange tilfeller kan være falsk.» skriver seksjonsleder i Statens vegvesen, Erik Thomassen i skrivet i følge TV2 Nettavisen.

Han foreslår derfor at forskriften om å utlevere førerkort til flyktninger endres, slik at bare de som har fått bekreftet identiteten sin fra UDI kan få kjøretillatelse i Norge.

«For aktuelle førerkortkandidater vil dette være en stor ulempe, ved at de faktisk ikke får utstedt førerkort før identiteten er sikker. Dette må imidlertid veies opp mot samfunnets behov for sikkerhet.» skriver han videre.